معرفی کانون های فرهنگی

نیره هژبری
کارشناس کانون های فرهنگی هنری

 

شماره تماس: ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۷۸ داخلی ۱۷

شرح وظایف :

۱ - پیگیری و نظارت بر درخواستهای برنامه های اجرایی کانون ها
۲-نظارت بر فعالیت کانون ها
۳-تنظیم صورت جلسات مالی کانون ها
۴-پیگیری و بررسی پرداخت جوایز مسابقات کانونی
۵-پیگیری و نظارت بر انتخابات کانون ها
۶-حضور در جلسات مجمع عمومی کانون ها
۷-پیگیری و همراهی با اردوهای دانشجویی
۸-ثبت کلیه فعالیت های کانون ها در درگاه فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
۹-بروزرسانی اطلاعات کانون‌ها در سامانه جامع فرهنگی و درگاه فرهنگی وزارت علوم
۱۰-شرکت در برگزاری جشنواره رویش درون دانشگاهی و جشنواره ملی رویش و ارسال گزارش کامل به وزارت علوم
۱۱-ارسال گزارش کامل برگزیدگان درون دانشگاهی جهت شرکت در جشنواره ملی رویش در سامانه رویش کشوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری
۱۲-دریافت کلیه آثار دانشجویان شرکت کننده در جشنواره ملی رویش
۱۳-پیگیری و ارسال آثار دریافتی جشنواره به داوران جهت داوری
۱۴-واریز جوایز نقدی ه جشنواره ملی رویش به برگزیدگان کشوری
۱۵- استعلام آموزشی و انضباطی دانشجویان متقاضی تاسیس کانون و اعضای مجمع عمومی و کاندیداهای انتخابات
۱۶-شرکت و همراهی بر عملکرد نحوه برگزاری جشن های مربوط به کانون ها
۱۷-نظارت و بررسی پادکست های تولید شده توسط رادیو رویش
۱۸-انتشار پادکستهای تولید شده کانون ها در کانال های مرتبط با دانشجویان و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
۱۹-مطالعه و بررسی اساسنامه کانون‌های متقاضی تاسیس و ارجاع آن به مدیر فرهنگی
۲۰-شرکت و همراهی ،در برگزاری جلسات داخلی کانون‌ها
۲۱-پیگیری مشکلات سامانه جامع فرهنگی

 

Counter Head Head Head Head
1 رادیو و رسانه 1400 زهرا سادات میرمعینی 1401/08/28
2 همیاران سلامت 1394 زینب قادری 1401/08/28
3 مطالعات فرهنگی 1394 سحر رنجبر 1401/08/28
4 شعر و ادب 1396 هانیه عزیزی 1401/08/28
5 هلال احمر 1396 حمیدرضا عسکری 1401/08/28
6 هنرهای تجسمی 1397 مصطفی تکش 1401/08/28
7 امید اجتماعی 1398 رؤیا شریفی 1401/08/28
8 گردشگری و ایران شناسی 1399 اسرین مرادی 1401/08/28
9 همیاران بهداشت و درمان 1400 نوید فرقانی 1401/08/28
10 فیلم و عکس 1393 پریسا ویسی 1401/08/28
11 خوشنویسی 1400 محمدحسین شکری 1401/08/28
12 کارآفرینی 1400 شبنم امیری 1401/08/28
13 در مسیر ثریا 1400 بهنام کریمیان 1401/08/28
14 مکتب الشهداء 1400 رامین شهبازی 1401/08/28
15 Text Text Text Text
16 Text Text Text Text
17 Text Text Text Text
18 Text Text Text Text
19 Text Text Text Text
20 Text Text Text Text
21 Text Text Text Text
22 Text Text Text Text
23 Text Text Text Text
24 Text Text Text Text
25 Text Text Text Text
26 Text Text Text Text
27 Text Text Text Text
28 Text Text Text Text
29 Text Text Text Text
30 Text Text Text Text
31 Text Text Text Text
32 Text Text Text Text
33 Text Text Text Text
34 Text Text Text Text
35 Text Text Text Text
36 Text Text Text Text
37 Text Text Text Text
38 Text Text Text Text
39 Text Text Text Text
40 Text Text Text Text
41 Text Text Text Text
42 Text Text Text Text
43 Text Text Text Text
44 Text Text Text Text
45 Text Text Text Text
46 Text Text Text Text
47 Text Text Text Text

انتخابات کانون های فرهنگی

     مشاهده     
Responsive Image
Responsive Image

اخبار

     مشاهده