کارشناس کانون های فرهنگی هنری

کارشناس کانون های فرهنگی هنری: نیره هژبری

شماره تماس: 08334274578 داخلی 22

 
 

اسامی کانون های فرهنگی هنری دانشگاه

جهت نمایش اطلاعات کانون های فرهنگی دانشگاه رازی، روی اسامی آنان کلیک نمایید.

 

ردیف نام تشکل سال تأسیس نام دبیر  تاریخ آخرین انتخابات
1 فیلم و عکس 1393 پدرام عشقی 98.3.1
2 همیاران سلامت 1394 امیرمحمد شهبازی 98.11.20
3 مطالعات فرهنگی 1394 مریم الهیاری 98.3.1
4 شعر و ادب 1396 علی علیزاده 98.3.1
5 هلال احمر 1396 سپهر عزیزی 98.10.4
6 هنرهای تجسمی 1397 نرگس خدایاری 97.12.6
7 امید اجتماعی 1398 رؤیا شریفی 1399.07.20