نشریات دانشجویی دانشگاه رازی

کارشناس نشریات دانشجویی: مهری مارابی

آدرس الکترونیکی: m.marabi@razi.ac.ir

شماره تماس: 08334274578 داخلی 21

 

جهت مشاهدۀ نشریات دانشجویی دانشگاه رازی اینجا کلیک نمایید.

اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه رازی در سال 1399

 1. دکتر طهماسب علی پوریانی: رئیس کمیته
 2. دکتر شجاع تفکری رضایی: دبیر کمیته
 3. دکتر علی طهماسبی: عضو حقوق دان کمیته
 4. دکتر علی اکبر محسنی: عضو هیئت علمی کمیته
 5. دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه: عضو هیئت علمی کمیته
 6. دکتر امیرعباس عزیزی فر: عضو هیئت علمی کمیته
 7. دکتر محمدابراهیم نوریان سرور: نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در کمیته ناظر بر نشریات
 8. خانم مهری مارابی: کارشناس نشریات در کمیته ناظر بر نشریات
 9. آقای سیدمحمدحسین عربی: عضو دانشجویی کمیته (اصلی)
 10. آقای ارسلان ویسی سرچمی:  عضو دانشجویی کمیته (اصلی)
 11. آقای فرهاد نصیریان: عضو دانشجویی کمیته (علی البدل)