نشریات دانشجویی دانشگاه رازی

کارشناس نشریات دانشجویی: مهری مارابی

آدرس الکترونیکی: m_marabi61@yahoo.com

شماره تماس: 08334274578 داخلی 14

 

جهت مشاهدۀ نشریات دانشجویی دانشگاه رازی اینجا کلیک نمایید.

اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه رازی در سال 1398

 1. دکتر طهماسب علی پوریانی: رئیس کمیته
 2. دکتر شجاع تفکری رضایی: دبیر کمیته
 3. دکتر فرامرز باقرآبادی: عضو حقوق دان کمیته
 4. دکتر عباس حاج زین العابدینی: عضو هیئت علمی کمیته
 5. دکتر عازمی: عضو هیئت علمی کمیته
 6. دکتر علی اکبر محسنی: عضو هیئت علمی کمیته
 7. دکتر محمدابراهیم نوریان سرور: نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در کمیته ناظر بر نشریات
 8. خانم مهری مارابی: کارشناس نشریات در کمیته ناظر بر نشریات
 9. خانم هانیه معیری منش: مدیر مسؤول نشریه صوتی آسمان- عضو دانشجویی کمیته (اصلی)
 10. آقای ارسلان ویسی سرچمی: مدیر مسؤول نشریه فرهنگ دانشجو - عضو دانشجویی کمیته (اصلی)
 11. آقای علی نیکخواه قمصری: مدیر مسؤول نشریه افق روشن - عضو دانشجویی کمیته (علی البدل)