این فعالیت به صورت گفت و گوی زنده از صفحه لایو اینستاگرام با سخنرانی جناب آقای دکتر شاهین چراغی استاد دانشگاه، اقتصاددان و عضور شورای عالی بورس برگزار شد. در این برنامه ابتدا در مورد اقتصاد در مهندسی شیمی و رشته های مهندسی صحبت شد و سپس در مورد پتانسیل بازار سرمایه و سهم های نفت و پتروشیمی در بازار سرمایه با توضیح هر یک از شرکت های موجود بحث شد. این برنامه حدود ۳۹۷ نفر بازدید کننده در کل دوره داشت که بسیاری از آنها دانشجویان دانشگاه رازی بوده اند و با توجه به صحبت های انجام شده و نظر سنجی صورت گرفته، از گفت و گوی زنده بسیار راضی و درخواست برگزاری مجدد را نیز داشتند. در پایان گفت و گو، پرسش و پاسخ انجام گرفت.

آخرین اخبار