مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی

قدسی موحدیان
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه


آدرس ایمیل:
تلفن: ۰۸۳۳۴۳۴۳۴۱۴ – ۰۸۳۳۴۳۴۳۴۱۳

این مدیریت شامل زیرمجموعه‌های ذیل است :

● تشکل‌های اسلامی

● کانون‌های فرهنگی

● امورفرهنگی خوابگاه‌های دانشجویی

● فعالیت‌های دینی و قرآنی

● آیین دانش‌آموختگی دانشجویان

● اردوهای دانشجویی
 

شرح وظایف :

 •  برنامه‌ریزی و سیاست گذاری فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی جهت گسترش و تعمیق ارزش‌های اسلامی-ایرانی انقلابی در همة سطوح دانشگاه
 • برنامه‌ریزی، اعتمادسازی و طراحی استراتژی مطلوب برای جذب، جلب و تقویت مشارکت دانشگاهیان در عرصة فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی
 • برنامه‌ریزی به منظور حسن اجرای سیاست‌های راهبردی معاونت فرهنگی وزارت عتف در چارچوب آیین نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مصوّب وزارت ذکر شده و مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • برنامه‌ریزی برای تقویت روحیة اعتماد به نفس، خودباوری و همچنین تحکیم و تقویت روحیة همفکری و کارجمعی میان دانشجویان از طریق تشویق و حمایت از سازماندهی آنان در کانون‌ها، تشکل‌ها و نشریات دانشجویی
 • شناسایی نهادهای فرهنگی و برقراری ارتباط با این نهادها
 • برنامه‌ریزی برای توسعه و تعمیق برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و تنوع بخشیدن به موضوعات مهم که یکی از ضرورت های جامعه بوده و مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز است.
 • برنامه‌ریزی به منظور گسترش کمی و کیفی فعالیت‌های هنری و مذهبی
 • برنامه‌ریزی برای اعتلای فرهنگ انتقاد، نقدپذیری و گفت و گو در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی از طریق برگزاری کارگاه‌ها، جلسات، سخنرانی و پرسش و پاسخ با حضور صاحب‍‌‌‌‎‌نظران ذیربط
 • تشکیل اتاق‌های فکر به منظور استفاده از پتانسیل‌های متنوع و متعدد موجود در دانشگاه در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، پژوهشی و غیره
 • تقویت ارتباط مستمر، پویا و متقابل بین جامعة روحانیت و جامعة دانشگاهی
 • تلاش در جهت گسترش بیشتر فضای باز سیاسی و فرهنگی برای فعالیت‌های دانشجویی از طیف‌ها و سلیقه‌های قانونی متنوع
 • بررسی و شناسائی موانع و مشکلات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و شیوه‌های حلّ آن‌ها از طریق مجموعه امکانات علمی، پژوهشی و مالی دانشگاه