نشست برخط «بررسی نقش و جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران» به همت جامعۀ اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی با حضور دکتر منوچهر متکی وزیر اسبق امور خارجه روز شنبه ۲ اسفند ماه 1399 ساعت ۲۰ برگزار گردید.

در ابتدای نشست دکتر متکی در خصوص وقوع انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر کشورهای جهان و اعتلای نقش ایران در عرصۀ بین‌المللی ایراد سخن نمودند.

ایشان ضمن برشمردن برخی مشکلات ساختاری در عرصۀ اقتصادی و تولیدی و تأثیر منفی آن بر امکان کسب ثروت برای کشور به وسیلۀ تجارت خارجی، ضعف مدیریتی را یکی از مهم‌ترین عوامل فشار اقتصادی بر مردم دانستند.


وزیر اسبق امور خارجه کشورمان در بخشی دیگر از سخنانشان، مسأله انتخابات ریاست جمهوری را بسیار مهم ارزیابی کردند و ضمن تأکید بر خودداری از اعتماد به غربی‌ها، بر برگزاری انتخاباتی پرشور و سپس انتخابی درست جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها تأکید نمودند.

لازم به ذکر است این جلسه در بستر سامانه lms و با شرکت دانشجویان علاقمند برگزار گردید.

آخرین اخبار