1399/10/29
نظر به اهمّیت بنیادین «گفتگوی دانشگاهیان دربارۀ مسائل دانشگاه» و فواید بسیار آن از جمله افزایش سطح مشارکت، همدلی و کمک به توانمندی مدیریت، حوزۀ معاونت فرهنگی، جلسۀ هم‌اندیشی را در قالب گفتگویی عمومی و با‌ عنوان «فضای فرهنگی دانشگاه: تحلیل، انتقادها و پیشنهادها» در روز دوشنبه 29 دی ماه 1399 ساعت 10 الی 12 ویژه استادان دانشگاه رازی  به صورت مجازی برگزار می نماید. 
 
 لینک نشست: http://b2n.ir/farhang991029
 

آخرین اخبار