جهت نمایش اطلاعات هر یک از تشکل ها، روی اسامی آنان کلیک نمایید.

 

ردیف نام تشکل سال تأسیس نام دبیر آخرین تاریخ انتخابات
1 بسیج دانشجویی 1367 محمدمهدی عزیزی 99.11.15
2 جامعه اسلامی دانشجویان 1372 امیرمحمد کولانی 98.9.5
3 انجمن اسلامی دانشجویان مستقل 1394 مهرداد الهی 1400.2.16
4 انجمن فرهنگ و سیاست 1395 سیدمحمدحسین عربی 97.7.24