146

انتصاب دکتر کیومرث زرافشانی بعنوان مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین المللی

طی حکمی جناب آقای دکتر کیومرث زرافشانی بعنوان مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین المللی منصوب شدند


شناسه : 1010165

آخرین اخبار