در آیین اختتامیه «پنجمین سوگوارۀ ملّی میعادگاه عاشورایی دانشجویان» که در شامگاه شنبه ۹ اسفندماه 1399 در زنجان برگزار گردید، آقای محمدجواد نادری دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی-ادبیات پایداری دانشگاه رازی، در بخش عمومی نثر رتبه سوم را کسب کردند.

این موفقیت را به تمام جامعه دانشگاهی دانشگاه به ویژه دانشجویان و استادان دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق روزافزون ایشان را از درگاه ایزد منّان خواستاریم.

آخرین اخبار