45

فراخوان همایش بین المللی پوشاک ایرانی و سبک پوشش ایرانی اسلامی

اولین همایش بین‌المللی «پژوهش‌هـاي راهبردي پوشاك ایرانی و سبک پوشش ایرانی-اسلامی» بعنوان بخش علمی یازدهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر در تاریخ 1401/04/21 مطابق با روزحجاب و عفاف در محورهاي ذیل برگزار می‌گردد:


1 -ابعاد فرهنگی - اجتماعی سبک پوشش ایرانی - اسلامی
2 -مطالعات انسان‌شناختی -جامعه‌شناختی سبک پوشش ایرانی - اسلامی
3 -مطالعات تاریخی تطورات سبک پوشش ایرانی

مهلت ارسال چکیده و مقاله کامل : 1 تیر ماه

اعلام نتایج داوري:  14 تیرماه 

ضمنًا علاقهمنـدان براي کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانند به تارنماي جشـنواره به نشانی https://fajrmode.com/ مراجعه نمایند.


 


شناسه : 4027876

آخرین اخبار