894
اطلاعیۀ شمارۀ 1

فراخوان عضویت در هیأت نظارت بر انتخابات کمیته ناظر بر نشریات

تمامی فعالان نشریات دانشجویی ، صاحبان امتیاز، مدیران مسئول، سردبیران، اعضای هیأت تحریریه و تمامی عزیزانی که در نشریات دانشجویی دانشگاه به هر نوعی فعال می‌باشند می‌توانند جهت حضور در هیأت نظارت بر انتخابات اعضای دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات ثبت نام نمایند.
مدیران مسئولی که قصد کاندید شدن در انتخابات را دارند در صورت حضور در هیأت نظارت بر انتخابات امکان کاندید شدن از آنها سلب خواهد شد. 

زمان ثبت نام : از شنبه  1403/01/18 الی ساعت 14 روز دو شنبه 1403/01/20
 

زمان قرعه کشی متقاضیان حضور در هیأت نظارت بر انتخابات: سه شنبه 1403/01/21 ساعت 10
 

متقاضیان می‌توانند مشخصات خود را از طریق پیام‌رسان ایتا به شمارۀ 09189337031 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1403/01/20 ارسال نمایند.


 


شناسه : 13542137

آخرین اخبار