نشریۀ متالورژ دانشگاه رازی با همکاری اتحادیۀ انجمن‌های علمی‌دانشجویی ‌مهندسی عمران ایران، نشست «آسیب‌شناسی نشریات علمی دانشجویی» را در روز جمعه 15 اسفندماه 1399 به مدت 2 ساعت و به صورت مجازی در بستر اسکای‌روم برگزار کرد.

در این نشست به علل عدم موفقیت نشریات علمی در حوزه‌های گوناگون و بررسی راهکارها و پیشنهادات برای رونق نشریات علمی دانشجویی پرداخته شد.

میهمانان این نشست آقای مهران داداش‌زاده مدیرمسئول نشریۀ «عمران پژوه» و خانم هانیه معیری‌منش سردبیر نشریۀ عمران‌نامه و ویژه‌نامه جشنوارۀ حرکت دهم بودند.

آخرین اخبار