کارشناس نشریات دانشجویی: مهری مارابی

آدرس الکترونیکی: m.marabi@razi.ac.ir

شماره تماس: 08334274578 داخلی 21

 

جهت مشاهدۀ نشریات دانشجویی دانشگاه رازی اینجا کلیک نمایید.