ردیف

عنوان

زمینه نشر

صاحب امتیاز

مدیر مسئول

سردبیر

تاریخ مجوز نشریه

ترتیب انتشار

آخرین شماره

 1.  

قند وپند

اجتماعی فرهنگی

فاطمه خوش طینت

فاطمه خوش طینت

فاطمه خوش طینت

 

گاهنامه

1تا 3 ماه

اسفند97

 1.  

تصویر

 

کانون فیلم وعکس

ستاره زارع فرخی

ستاره زارع فرخی

 

 

اسفند 98

 1.  

قلم

سیاسی اجتماعی

انجمن فرهنگ وسیاست

رضا پورگیر

رضا پور گیر

 

 

اسفند 96

 1.  

محیا

سیاسی

بسیج دانشجویی

طارق کعب

طارق کعب

 

 

فروردین 99

 1.  

پنجره

سیاسی

محمد ابراهیم اسکافی

محمد ابراهیم اسکافی

حمد ابراهیم اسکافی

 

 

خرداد97

 1.  

آتی نگر

علمی

انجن علمی مهندسی مکانیک

کسری کریمی

کسری کریمی

93.12.11

گاهنامه یک هفته تا یکسال

مهر98

 1.  

قرمیسن

علمی

انجمن علمی تاریخ

فاطمه نیری

شکوفه بابایی

94.9.29

گاهنامه

3تا 6ماه

تابستان وپاییز 96

 1.  

راه نو

فرهنگی سیاسی اجتماعی

مهران امیری

محمد سعید میری

محمد سعید میری

95.2.28

گاهنامه

2هفته تا 2ماه

 

 1.  

موذن

فرهنگی تربیتی

بسیج دانشکده فنی

مائده رفیعی نژاد

مائده رفیعی نژاد

95.2.28

گاهنامه هر هفته تا دو هفته

اسفند 97

 1.  

پیچش

علمی

انجمن علمی دانشجویان مهندسی عمران

عیسی ابتهاج

سیده فائزه حسن زاده

95.2.28

گاهنامه

6ماه تا یکسال

بهار 96

 1.  

تدبیر

سیاسی اجتماعی

طارق کعب

مرتضی سبزواری

مرتضی سبزواری

95.2.28

 

 

 1.  

جهاد علمی

سیاسی فرهنگی اجتماعی

بسیج دانشجویی

امید کرم اللهی

امید کرم اللهی

95.2.28

 

آبان 97

 1.  

کرماشان

فرهنگی

انجمن فرهنگ وسیاست

مریم مرادی

مریم مرادی

95.2.28

گاهنامه یک هفته تا یکسال

 

 1.  

علم ورزش تندرستی

علمی

انجمن علمی علوم ورزشی

پروین آقا بیگی

پروین آقابیگی

96.2.2

گاهنامه

3 تا 4 ماه

بهمن97

 1.  

صبح

اجتماعی فرهنگی سیاسی

سینا یاری

سینا یاری

سینا یاری

96.2.2

گاهنامه

هر یک هفته تا6ماه

آبان 97

 1.  

قانون

فرهنگی اجتماعی سیاسی

انجمن فرهنگ وسیاست

لیلا خانه باد

لیلا خانه باد

96.2.2

گاهنامه

4ماه تا یک سال

آبان 97

 1.  

انذار

فرهنگی

نیلوفر پامی

نیلوفر پامی

مریم یلوه

96.2.2

گاهنامه

هر یک ماه تا هرترم

اسفند 97

 1.  

گندم

علمی

نازنین پامی

نازنین پامی

سحر نیک جو

96.2.2

گاهنامه

هر یک تا دو ماه

اسفند97

 1.  

صدرا

علمی ادبی

سیده میترا سیدی

سیده میترا سیدی

سیده میترا سیدی

96.2.2

گاهنامه

هریک ماه تا یکسال

مهر97

 1.  

خاتون

مذهبی فرهنگی

راضیه ده نویی

راضیه ده نویی

راضیه ده نویی

96.2.2

گاهنامه

هریک ماه تا یک ترم

اسفند 97

 1.  

هدف

علمی مدیریت

حدیث خلیلی

سعیده اسلامی فرسانی

فریماه احمدی بابادی

96.2.2

گاهنامه

1 تا 3 ماه

مهر96

 1.  

سیلیکون

علمی

انجمن علمی برق

جنید شیانی فر

لادن آشتیانیجنید شیانی فر

96.2.2

دو فصل نامه

آذر 97

 1.  

خرداد

سیاسی فرهنگی اجتماعی

انجمن فرهنگ وسیاست

زهرا ا لسادات عربی

زهرا السادات عربی

96.2.2

گاهنامه

هر یک هفته تا یک ماه

مهر 98

 1.  

زن

فرهنگی اجتماعی سیاسی

فاطمه حمیدی

فاطمه حمیدی

فاطمه حمیدی

96.2.2

گاهنامه

یک هفته تا هفت ماه

اسفند 97

 1.  

متافیزیک

علمی تخصصی

انجمن علمی فلسفه

مریم تاج میر

پرستو رسولی جمور

96.2.2

گاهنامه

هر یک ماه تا هرترم

 

 1.  

فرهنگ

فرهنگی اجتماعی

کانون مطالعات فرهنگی

اشکان خانی

اشکان خانی

96.2.2

گاهنامه

هر ترم تا یکسال

زمستان 97

 1.  

آراز

فرهنگی اجتماعی سیاسی

کژال یوسفی

کژال یوسفی

کژال یوسفی

96.2.2

گاهنامه

هر یک هفته تا دوماه

اسفند97

 1.  

امید

سیاسی فرهنگی

انجمن فرهنگ وسیاست

مجتبی شجایی

مجتبی شجایی

96.2.26

گاهنامه

2هفته تا یک ترم

دی 96

 1.  

شیوا

فرهنگی اجتماعی

انجمن فرهنگ وسیاست

روح الله ایزدی

روح الله ایزدی

96.2.26

گاهنامه

2هفته تا 6 ماه

آبان 97

 1.  

خاک دانه

علمی

گروه علوم مهندسی خاک

علی اشرف امیری نژاد

محمد اکبری

96.2.26

سالنامه

 

 1.  

حرکت

علمی

فائزه خدادادی

فائزه خدادادی

سارا سرانی

96.2.26

گاهنامه

2هفته تا 1 ماه

اسفند 97

 1.  

حکمت

اجتماعی و سیاسی

محمد مهدی کیخا

محمد مهدی کیخا

محمد مهدی کیخا

96.2.26

گاهنامه

اسفند97

 1.  

آفتابگردان

علمی

انجمن علمی دانشکده کشاورزی سنقر

شعله لطفی

شعله لطفی

96.2.26

ماهنامه

آبان 97

 1.  

روژان

فرهنگی اجتماعی( کردی فارسی)

علی علیزاده

علی علیزاده

علی علیزاده

96.7.30

گاهنامه

2هفته تا 6 ماه

پاییز 98

 1.  

اتحاد

فرهنگی سیاسی

امیر حسین سامری

جاوید کرمانی

عارف قشقایی

96.7.30

ماهنامه

 

 1.  

رزگار

فرهنگی ادبی اجتماعی(فارسی کردی)

تورج مهدی

نرگس خاتمی

نرگس خاتمی

96.7.30

گاهنامه

2هفته تا 5 ماه

 

 1.  

بیداری

فرهنگی سیاسی

مرتضی حسینی پور

مرتضی حسینی پور

مرتضی حسینی پور

96.7.30

گاهنامه

1ماه تا 2 ماه

دی ماه 97

 1.  

فرهنگ دانشجو

سیاسی فرهنگی

انجمن فرهنگ وسیاست

کیمیا داودی

کیمیا داودی

96.7.30

گاهنامه

15روز تا 6 ماه

آبان 98

 1.  

مسیر سبز

علمی

خدیجه رضایی

خدیجه رضایی

امیر سنجابی

96.7.30

گاهنامه

1تا 2 ماه

پاییز97

 1.  

ربورازی

علمی

مسلم نوری

مسلم نوری

علی خسروی

96.7.30

گاهنامه

1تا 2 ماه

 

 1.  

دوک

علمی

امیر محمد طالبی

امیر محمد طالبی

رافعه محبت

96.7.30

فصلنامه

اسفند97

 1.  

صفیر

فرهنگی اجتماعی سیاسی

رضا صالحی

رضا صالحی

رضا صالحی

96.7.30

گاهنامه

هر ماه تا 4 ماه

اسفند97

 1.  

مسیر

فرهنگی اجتماعی سیاسی

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

پویان کریمی

پویان کریمی

96.7.30

گاهنامه

هر یک تا دوماه

اسفند96

 1.  

راز مه

سیاسی اجتماعی

احمد عباسی فشمی

احمد عباسی فشمی

احمد عباسی فشمی

96.7.30

گاهنامه

 

اسفند97

 1.  

The erudite

علمی

انگلیسی

احسان کشاورز

احسان کشاورز

احسان کشاورز

96.7.30

گاهنامه

اسفند97

 1.  

دامپزشکان

علمی

امیر حسین مصلحی

عارف قشقایی

فاطمه دارستانی

96.7.30

گاهنامه

اسفند98

 1.  

آذرخش

علمی

امیرمحمد شهبازی

امیرمحمد شهبازی

امیرمحمد شهبازی

96.11.18

گاهنامه

 

مهر97

 1.  

صنعت ساختمان

علمی

انجمن مهندسی عمران

امیر محمد والامنش

امیر محمد والامنش

96.11.18

گاهنامه

3تا یکسال

اسفند 98

 1.  

lantern

علمی فرهنگی

انجمن علمی زبان وادبیات انگلیسی

آرمین امیریان

گلاله کمانگرپور

96.11.18

گاهنامه

1 هفته تا یکماه

آبان 97

 1.  

دکتر سلام

اجتماعی

کوثر حیدری

کوثر حیدری

کوثر حیدری

96.11.18

گاهنامه

اسفند 97

 1.  

عرش و فرش

فرهنگی اجتماعی

نسیبه واثقیان یار

نسیبه واثقیان یار

نسیبه واثقیان یار

96.11.18

گاهنامه

3تا 6 ماه

اسفند97

 1.  

گفتگو

فرهنگی سیاسی اجتماعی

انجمن فرهنگ و سیاست رازی

زهرا حسنی

زهرا حسنی

96.11.18

گاهنامه

یک هفته تا یک ترم

مهر97

 1.  

شما

صنفی

محمد رضا اکبری

محمد رضا اکبری

محمد رضا اکبری

96.11.18

گاهنامه

1هفته تا یک ماه

اسفند 96

 1.  

سرو آزادی

سیاسی اجتماعی

پوریا تخته چیان

پوریا تخته چیان

پوریا تخته چیان

96.11.18

گاهنامه

1هفته تا4ماه

96

 1.  

سلامت

علمی

میلاد بغرا

میلاد بغرا

میلاد بغرا

96.11.18

گاهنامه

2ماه تا 8 ماه

اسفند 97

 1.  

اسرا

سیاسی فرهنگی اجتماعی

جامعه اسلامی دانشجویان

فاطمه یاوری

فاطمه یاوری

96.11.18

گاهنامه

 

مهر 98

 1.  

امید روشن

سیاسی فرهنگی

امیرحسین سامری

امیرحسین سامری

امیرحسین سامری

96.11.18

گاهنامه

2تا 3 ماه

اسفند96

 1.  

نوپر

علمی

انجمن علمی مهندسی شیمی

محمد پورمقبلان

صفورا صادقی

96.11.18

گاهنامه

1هفته تا یک ترم

فروردین 98

 1.  

کاغذ اخبار

سیاسی اجتماعی فرهنگی

آرش شهبازیان

آرش شهبازیان

آرش شهبازیان

96.11.18

گاهنامه

1هفته تا 65 روز

آذر97

 1.  

دیالکتیک

سیاسی اجتماعی فرهنگی

سعید خوانچه زر

سعید خوانچه زر

سعید خوانچه زر

96.11.18

گاهنامه

1هفته تا یکسال

خرداد97

 1.  

برگ

علمی

انجمن علمی دانشجویی حفظ  محیط زیست زاگرس

سیمین دخت امدادی

سیمین دخت امدادی

96.11.18

گاهنامه

5تا 9 ماه

بهمن 97

 1.  

موج

اجتماعی فرهنگی

پدرام عشقی نوکورانی

پدرام عشقی نوکورانی

پدرام عشقی نوکورانی

96.11.18

گاهنامه

3روز تا3 ماه

اسفند 96

 1.  

دید بان

اقتصادی اجتماعی

حسام جافری

حسام جافری

حسام جافری

96.11.18

گاهنامه

1هفته تا یکسال

اسفند 96

 1.  

اختر

سیاسی اجتماعی فرهنگی

انجمن فرهنگ وسیاست

فاطمه رشنودی

فاطمه رشنودی

96.11.18

گاهنامه

1هفته تا 1 ترم

اسفند 96

 1.  

توربو شارژر

علمی

رامتین مصلحت

رامتین مصلحت

رامتین مصلحت

18/11/96

گاهنامه

1هفته تا 2 ماه

 

 1.  

افق روشن

فرهنگی

علی نیکخواه قمصری

علی نیکخواه قمصری

علی نیکخواه قمصری

96.11.18

گاهنامه

یک هفته تا 9 ماه

اسفند 97

 1.  

توسعه پایدار

علمی

لاله امیری

لاله امیری

لاله امیری

96.11.18

گاهنامه

هر3 ماه تا یکسال

زمستان 97

 1.  

تفکر

اجتماعی فرهنگی

پیام علمدار زاده

پیام علمدار زاده

پیام علمدار زاده

96.11.18

گاهنامه

2هفته تا 2 ماه

اسفند 97

 1.  

سمر

ادبی

سیده شکوفه سجادیان

سیده شکوفه سجادیان

سیده شکوفه سجادیان

96.11.18

گاهنامه

هر دوهفته تا3 ماه

بهمن 96

 1.  

معیشت

اجتماعی

صبا اسدی

صبا اسدی

صبا اسدی

96.11.18

گاهنامه

هر 3 تا 6 ماه

اسفند 96

 1.  

آفتاب

سیاسی اجتماعی فرهنگی

انجمن فرهنگ وسیاست

فرنوش تامی

فرنوش تامی

96.11.18

گاهنامه

یک هفته تاسه ماه

اسفند 96

 1.  

جامعه

سیاسی اجتماعی فرهنگی

مهراب سیف پور

مهراب سیف پور

مهراب سیف پور

96.11.18

گاهنامه

هر یک ماه یا هر فصل

اسفند 96

 1.  

چرخ دنده

علمی

امیر حسین گودرزی

امیر حسین گودرزی

امیر حسین گودرزی

96.11.18

یک روز تا 6 ماه

بهمن 97

 1.  

آراء

سیاسی اجتماعی فرهنگی

امیر همدانی کلاهیان زاد

امیر همدانی کلاهیان زاد

امیر همدانی کلاهیان زاد

96.11.28

گاهنامه

1 هفته تا 2 ماه

اسفند97

 1.  

فرخ شاد

اجتماعی فرهنگی

جاوید کرمانی

جاوید کرمانی

جاوید کرمانی

96.11.28

گاهنامه

2تا 6 ماه

اسفند 96

 1.  

همایون

سیاسی اجتماعی فرهنگی

کامیاب فرهادی

کامیاب فرهادی

کامیاب فرهادی

96.11.28

گاهنامه

1هفته تا یک فصل

اسفند 96

 1.  

خیال

فرهنگی اجتماعی سیاسی

محمدعلی دشتی پور

محمد علی دشتی پور

محمد علی دشتی پور

96.11.28

گاهنامه

1تا 3 ماه

اسفند 96

 1.  

بهمن

سیاسی اجتماعی فرهنگی

انجمن فرهنگ وسیاست

زینب زاد مهر

زینب زاد مهر

96.11.28

گاهنامه

1هفته تا 6 ماه

اسفند 96

 1.  

به رنگ علم

علمی فرهنگی

انجمن علمی مهندسی شیمی

صفورا صادقی

علی مالمیر

96.11.28

گاهنامه

1ماه تا 1 سال

مهرماه 98

 1.  

همای رنج

علمی

محمد سجاد صیدی

محمد عطا آقایی

منا ابو الفتحی

97.3.7

ماهنامه

 

 1.  

رُگا

علمی

انجمن علمی دانشجویان ریاضی

محدثه باوند پور

ساحل نانسی

97.3.7

گاهنامه

4 تا 12ماه

 

 1.  

حریم

سیاسی فرهنگی مذهبی

زهرا زمانی

زهرا زمانی

زهرا زمانی

97.3.7

گاهنامه

1تا 3 ماه

مهر 97

 1.  

شکرانه

فرهنگی

سعادت یاوری

سعادت یاوری

سعادت یاوری

97.3.7

ماهنامه

اسفند 97

 1.  

سیمرغ

سیاسی اجتماعی فرهنگی

مهسا کریمی

مهسا کریمی

مهسا کریمی

97.3.7

گاهنامه

اسفند 97

 1.  

فهیم

فرهنگی اجتماعی

فهیمه حصاری

فهیمه حصاری

فهیمه حصاری

97.3.7

گاهنامه

3تا 6 ماه

 

 1.  

کانون کارآفرینان

فرهنگی

لقمان علی محمدیان

محمد صادق دادخواه

هستی شیخ محمدی

97.3.7

گاهنامه

یک هفته تا 6 ماه

آبان 97

 1.  

رخش

سیاسی اجتماعی فرهنگی

سید حسن محفوظی موسوی

سید حسن محفوظی موسوی

سید حسن محفوظی موسوی

97.3.7

گاهنامه

1هفته تا 2ماه

 

 1.  

مغز وشناخت

علمی

محمد شفیعی

محمد شفیعی

مهین ویسمرادی

97.3.7

گاهنامه

 

 1.  

پناد

علمی

مهدی جلیلیان

مهدی جلیلیان

مهدی جلیلیان

97.3.7

 

تیر97

 1.  

مبتکران دام وطیور

علمی

انجمن علمی دانشجویان علوم دامی

علی محمودی

نسترن سرور شعبان آبادی

97.3.7

گاهنامه

1تا 12 ماه

 

 1.  

نغمه

فرهنگی اجتماعی

نرگس بر اندیشه

نرگس بر اندیشه

نرگس بر اندیشه

97.3.7

گاهنامه

فرهنگی اجتماعی

اسفند97

 1.  

روانشناسی سلامت

علمی

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت

امیر سنجابی

امیر سنجابی

97.3.7

گاهنامه

بهمن 98

 1.  

طراوت

علمی

انجمن گیاه پزشکی

اسماء پرنوره

اسماء پرنوره

97.3.7

گاهنامه

3ماه تا1سال

 

 1.  

مکا نشر

علمی

میلاد مولائی

حمزه فتاحی

رسول ویسی

97.3.7

گاهنامه

3ماه تا1 سال

 

 1.  

دیپلمات

علمی

انجمن علمی علوم سیاسی

محمد باقر داود پور

سجاد شیرمحمدی

97.3.7

گاهنامه

مهر 97

 1.  

موفقیت

فرهنگی اجتماعی

نازنین وکیلی امینی

نازنین وکیلی امینی

نازنین وکیلی امینی

97.3.7

گاهنامه

2هفته تا 1 ماه

آبان 97

 1.  

لقمان

فرهنگی

فرزانه ارغوانی

فرزانه ارغوانی

فرزانه ارغوانی

97.3.7

گاهنامه

یک ماه تا3 ماه

اسفند97

 1.  

گذرگاه ذهن

علمی

انجمن علمی روانشناسی

مهین ویسمرادی

سیده دلنیا میری

97.3.7

گاهنامه

خرداد98

 1.  

پایا

علمی

روژین خانی

روژین خانی

روژین خانی

97.3.7

گاهنامه

 

 1.  

گردانش

سیاسی اجتماعی فرهنگی

افسانه خشنود کیا

افسانه خشنود کیا

افسانه خشنود کیا

97.3.7

گاهنامه سه ماه تا 6 ماه

اسفند 97

 1.  

کلیشه

علمی اجتماعی فرهنگی

انجمن علمی جامعه شناسی

آرش شهبازیان

آرش شهبازیان

97.3.7

فصلنامه

 

 1.  

سوره

سیاسی اجتماعی فرهنگی

بسیج دانشجویی

سید حسام الدین جنید

سید حسام الدین جنید

97.3.7

گاهنامه

اسفند97

 1.  

بهار

سیاسی

حسین سالمند بیجاری

حسین سالمند بیجاری

محمدرضا کنعانی

97.7.28

گاهنامه

20روز تا 55 روز

اسفند 97

 1.  

رهاورد

علمی

امیرحسین کریمی نژاد

امیرحسین کریمی نژاد

فرزانه حیدری

 

97.7.28

گاهنامه

10 روز تا 60 روز

دی ماه 98

 1.  

عدالت اسلامی

سیاسی

علی سبزی گرمیانه

توحید حاجتی چشمه گچی

توحید حاجتی چشمه گچی

97.7.28

گاهنامه

15 روز تا 6 ماه

اسفند97

 1.  

ژئو مکانیک نفت

علمی

انجمن علمی ژئومکانیک نفت

علی مالمیر

محمد پورمقبلان

97.7.28

گاهنامه

یک ترم تا یک سال

فروردین 98

 1.  

صفر و یک

علمی

انجمن علمی علوم کامپیوتر

بهاره کرمی

بهاره کرمی

97.7.28

ماهنامه

 

 1.  

هور

علمی

محمد حسام کهزادی

محمد حسام کهزادی

محمد حسام کهزادی

97.7.28

فصلنامه

 

 1.  

ژئوتکنیک

علمی

رضا فرجی

رضا فرجی

رضا فرجی

97.7.28

گاهنامه

دو هفته تا یک سال

زمستان 97

 1.  

تنجش

علمی

سپهر الماسی

سپهر الماسی

سپهر الماسی

97.7.28

گاهنامه

دو هفته تا یک سال

اسفند 96

 1.  

کارآفرینان

علمی

معین سلیمانی

معین سلیمانی

سینا جوادی

97.7.28

ماهنامه

 

 1.  

انعکاس

صنفی

اشکان احمدی

اشکان احمدی

اشکان احمدی

97.7.28

گاهنامه

هر یک ماه تا سه ماه

مهر 98

 1.  

مهر وماه

اجتماعی فرهنگی

کانون هلال احمر

امیر نامداری

فاطمه یاوری

97.7.28

فصلنامه

آبان 97

 1.  

عمار

فرهنگی مذهبی

هیئت محبان اهل بیت ( علیه السلام)

محمد شکری مقدم

محمد شکری مقدم

97.7.28

گاهنامه

هر یک ماه تا 3 ماه

اسفند97

 1.  

آسمان

(صوتی)

اجتماعی فرهنگی

هانیه معیری منش

هانیه معیری منش

هانیه معیری منش

97.7.28

گاهنامه

هر دوهفته تا یکسال

آبان 98

 1.  

گویا

( صوتی)

اجتماعی فرهنگی

مهردادباقری

مهردادباقری

مهردادباقری

97.7.28

گاهنامه

هر دوهفته تا دو ماه

 

 1.  

ترنم مهر

(سایت)

اجتماعی

انجمن خیریه دانشجویی امام علی

رضا صالحی

رضا صالحی

97.7.28

Taranom-r.razimeh.ac.ir

 

 1.  

ققنوس

سیاسی

بسیج دانشجویی دانشکده فنی

محمد قربانی

محمد قربانی

97.7.28

گاهنامه

یک ماه تا یک سال

اسفند97

 1.  

مکانیک

علمی

انجمن علمی مهندسی مکانیک

محمد مهدی هواسی

محمد مهدی هواسی

97.7.30

گاهنامه

هر یک ماه تا یکسال

زمستان 97

 1.  

کیمیا

علمی

انجمن علمی شیمی

هانیه فلاح

هانیه فلاح

97.9.26

گاهنامه

یک ماه تا یک ترم

آبان 98

 1.  

ترمه

علمی

انجمن علمی مهندسی نساجی

سیمین طاهری

سیمین طاهری

97.9.26

گاهنامه

یک ماه تا یکسال

دی ماه 98

 1.  

رویش

علمی

یاسین نوروزی

یاسین نوروزی

یاسین نوروزی

97.9.26

فصلنامه

بهار98

 1.  

آرمان

سیاسی

امیرحسین ترابی

امیرحسین ترابی

امیرحسین ترابی

97.11.28

گاهنامه

یک ترم تا یکسال

اسفند97

 1.  

کوثر

مذهبی

زهرابیات

میترا زمانیان

زهرابیات

97.11.28

گاهنامه

یک ترم تا یکسال

اسفند97

 1.  

صادق

سیاسی

احمد فرهادی

احمد فرهادی

احمد فرهادی

97.11.28

گاهنامه

دو هفته یک ماه

اسفند 97

 1.  

سره

علمی

روابط عمومی دانشگاه

دکتر علیرضا مرادی

دکتر علیرضا مرادی

97.11.28

ماهنامه

 

 1.  

امتداد

اجتماعی

ساحل ابراهیمی

ساحل ابراهیمی

ساحل ابراهیمی

97.11.28

گاهنامه

یک ترم تا یکسال

اسفند 97

 1.  

گام دوم

سیاسی اجتماعی

محمد طه فراستی

محمد طه فراستی

محمد طه فراستی

97.11.28

فصلنامه

زمستان 97

 1.  

یار مهربان

علمی

علیرضا ایازی

علیرضا ایازی

علیرضا ایازی

97.11.28

گاهنامه

دو هفته تا یکسال

 

 1.  

مدال

ورزشی

امیر حسین تیموری خجسته

امیر حسین تیموری خجسته

امیر حسین تیموری خجسته

97.11.28

گاهنامه

6ماه تا یکسال

اسفند 97

 1.  

سپیدار

سیاسی فرهنگی

محراب فتحی

محراب فتحی

محراب فتحی

97.12.6

گاهنامه

سه هفته تا 1 ترم

اسفند 97

 1.  

ریخته گر

علمی اجتماعی

انجمن فرهنگ وسیاست

یونس رستمی چشمه گچی

یونس رستمی چشمه گچی

97.12.6

گاهنامه

یک ماه تا یکسال

اسفند 97

 1.  

خط آزاد

سیاسی اجتماعی

انجمن فرهنگ وسیاست

مریم احمدی

مریم احمدی

97.12.6

گاهنامه

یک ماه تا6 ماه

اسفند 97

 1.  

رضوان

اقتصادی سیاسی

محمد علی بادکو

محمد علی بادکو

محمد علی بادکو

97.12.6

گاهنامه

6 ماه تا یکسال

اسفند 97

 1.  

سازه سبز

علمی

فاطمه تبری

فاطمه تبری

فاطمه تبری

97.12.6

گاهنامه

2 هفته تا یکسال

زمستان 97

 1.  

والعصر

اجتماعی فرهنگی

علی ابراهیمی زاده

علی ابراهیمی زاده

علی ابراهیمی زاده

97.12.6

گاهنامه

6 ماه تا یک سال

اسفند97

 1.  

ثریا

اجتماعی فرهنگی

علیرضا داودی

علیرضا داودی

علیرضا داودی

97.12.6

گاهنامه

یک هفته تا 3 ماه

اردیبهشت 98

 1.  

ظهور

سیاسی مذهبی

عرفان شهبازی کوچکله

عرفان شهبازی کوچکله

عرفان شهبازی کوچکله

97.12.6

گاهنامه

6ماه تا یکسال

اسفند 97

 1.  

سازه

علمی

فاطمه نیک روش

فاطمه نیک روش

فاطمه نیک روش

97.12.6

گاهنامه

دو هفته تا یکسال

 

 1.  

مهبانگ

علمی

آرام مرادی

آرام مرادی

آرام مرادی

97.12.6

گاهنامه

دوهفته تا 3 ماه

اسفند 97

 1.  

کرمانشاه آنلاین

هنری فرهنگی

انجمن فرهنگ وسیاست

فرهاد نصیریان

فرهاد نصیریان

97.12.6

گاهنامه

یک هفته تا یکسال

 

 1.  

کتالیزور

علمی اجتماعی

انجمن فرهنگ وسیاست

مریم الهیاری

مریم الهیاری

97.12.6

گاهنامه

یه ماه تا یکسال

اسفند 97

 1.  

سرامیک

علمی

انجمن فرهنگ وسیاست

احسان حدادیان

احسان حدادیان

97.12.6

گاهنامه

یک ماه تا یکسال

اسفند 97

 1.  

خشت

علمی

انجمن فرهنگ وسیاست

امیر نیک پی

امیر نیک پی

97.12.6

گاهنامه

یک هفته تا یکسال

زمستان 97

 1.  

بُتُنیک

علمی

انجمن فرهنگ وسیاست

علیرضا حسین زاده

علیرضا حسین زاده

97.12.6

گاهنامه

یک ماه تا یکسال

اسفند 97

 1.  

بهاران

سیاسی اجتماعی

انجمن فرهنگ وسیاست

محمد ریزه وندی

محمد ریزه وندی

97.12.6

گاهنامه

یک هفته تا یکسال

 

 1.  

هنرمندان

ادبی اجتماعی فرهنگی

انجمن فرهنگ وسیاست

پیمان اسمعیلی

پیمان اسمعیلی

97.12.6

گاهنامه

یک هفته تا یکسال

 

 1.  

زن امروز

سیاسی اجتماعی

انجمن فرهنگ وسیاست

الهه شفیعی

الهه شفیعی

97.12.6

گاهنامه

یک هفته تا یکسال

 

 1.  

آژند

علمی اجتماعی

امیرحسین زمانی

امیر حسین زمانی

امیر حسین زمانی

97.12.6

گاهنامه

یک هفته تا یکسال

 

 1.  

آینده بهتر

اجتماعی فرهنگی

بسیج دانشجویی

محمد مهدی شیرین بیان

محمد مهدی شیرین بیان

97.12.6

گاهنامه

6 ماه تا یکسال

اسفند 97

 1.  

پایدار

سیاسی صنفی

محمد سجاد مرادی

محمد سجاد مرادی

محمد سجاد مرادی

97.12.6

گاهنامه

یک هفته تا یکسال

اسفند 97

 1.  

زیست شناس

علمی فرهنگی

انجمن علمی گروه زیست شناسی

محمد میری

محمد میری

97.12.6

گاهنامه

یک ماه تا 9 ماه

بهمن 97

 1.  

نگاه

اجتماعی فرهنگی

رسول حیدری سود جانی

رسول حیدری سود جانی

رسول حیدری سود جانی

97.12.6

گاهنامه

6 ماه تا یکسال

اسفند 97

 1.  

طلایه داران

اجتماعی فرهنگی

بسیج دانشجویی

سعید افسری گل دره

سعید افسری گل دره

97.12.6

گاهنامه

6ماه تا یکسال

اسفند 97

 1.  

تصمیم

مذهبی

مهدی صادقی

مهدی صادقی

مهدی صادقی

97.12.6

گاهنامه

6ماه تا یکسال

اسفند 97

 1.  

پویش

فرهنگی مذهبی

آرزو جمشیدی

آرزو جمشیدی

آرزو جمشیدی

97.12.6

گاهنامه یک ماه تا یکسال

 

 1.  

خانه پایدار

علمی

زینب کاوسی

زینب کاوسی

زینب کاوسی

97.12.6

گاهنامه

2 هفته تا یک سال

زمستان 97

 1.  

پویا

سیاسی اجتماعی

محمد حجتی

محمد حجتی

محمد حجتی

97.12.6

گاهنامه

یک ماه تا یکسال

مهر98

 1.  

مسیر آرامش

فرهنگی اجتماعی

هانیه گودرزی

هانیه گودرزی

هانیه گودرزی

اسفند 97

گاهنامه

4تا6 ماه

اسفند97

 1.  

سدیم

علمی

انجمن علمی ژئو مکانیک نفت

میلاد یو نسی

میلاد یونسی

98.8.12

گاهنامه

یک هفته تا یک سال

 

 1.  

شیمیست

علمی

انجمن ژئو مکانیک نفت

فاطمه نجفی

فاطمه نجفی

98.8.12

گاهنامه یک هفته تا یکسال

 

 1.  

کیمیاگر

علمی

انجمن ژئومکانیک نفت

صبا والی تبار

صبا والی تبار

98.8.12

گاهنامه یک هفته تا یکسال

 

 1.  

کانال ، سایت،سامانه هلال احمر

فرهنگی

کانون هلال احمر

امیر محمد شهبازی

امیر محمد شهبازی

98.8.12

 

 

 1.  

زوم

هنری

کیانا بک محمدی

کیانا بک محمدی

کیانا بک محمدی

98.8.12

گاهنامه دوهفته تا یکسال

 

 1.  

اسب بخار

علمی

انجمن علمی مهندسی مکانیک

صادق راجی

صادق راجی

98.8.12

گاهنامه یک هفته تا یکسال

ابان 98

 1.  

پراتیک

علمی

انجمن علمی مهندسی عمران

امیر حسین والی تبار

هومن ذوالفقاری نسب

98.8.12

گاهنامه یک هفته تا یکسال

 

 1.  

متالورژ

علمی

ارسلان ویسی

ارسلان ویسی

ارسلان ویسی

98.8.12

گاهنامه

یک هفته تا یکسال

آبان 98

 1.  

جغرافیا وآمایش سرزمین

علمی

انجمن علمی گروه جغرافیا

راضیه خیری

کبری سلطانی

98.8.12

فصلنامه

 

 1.  

جهش استارتاپی

علمی

مرکز استارتاپ

مهدی طلایی

مهدی طلایی

98.8.12

گاهنامه یک هفته تا یکسال

 

 1.  

سعید عقل

علمی

گلناز آقایی حاجی آبادی

گلناز آقایی حاجی آبادی

گلناز آقایی حاجی آبادی

98.8.12

گاهنامه یک ترم تا یکسال

 

 1.  

توپ

علمی

عاطفه کرانی

عاطفه کرانی

عاطفه کرانی

98.8.12

گاهنامه دماه تا سه ماه

 

 1.  

علوم اعصاب

علمی

مهتاب ویسی فرد

مهتاب ویسی فرد

مهتاب ویسی فرد

98.8.12

فصلنامه

پاییز 98

 1.  

تابان

فرهنگی

عاطفه نجفی سهامی

عاطفه نجفی سهامی

عاطفه نجفی سهامی

98.8.12

فصلنامه

 

 1.  

صراط

فرهنگی مذهبی

فاطمه گرایی

فاطمه گرایی

فاطمه گرایی

98.8.12

ماهنامه

 

 1.  

افق

اجتماعی فرهنگی

فاطمه سامره

فاطمه سامره

فاطمه سامره

98.8.12

فصلنامه

 

 1.  

عصر ظهور

مذهبی

رضوان غیاثوند

رضوان غیاثوند

رضوان غیاثوند

98.8.12

سالنامه

 

 1.  

تسنیم

ادبی فرهنگی

الناز حیدری

الناز حیدری

الناز حیدری

98.8.12

گاهنامه

 

 1.  

حدیث

اجتماعی

حدیث محمدی زنگی چقائی

حدیث محمدی زنگی چقائی

حدیث محمدی زنگی چقائی

98.8.12

گاهنامه 6 ماه تا یکسال

 

 1.  

هادی

سیاسی فرهنگی

زهرا شرفی

زهرا شرفی

زهرا شرفی

98.8.12

گاهنامه 6 ماه تا یکسال

 

 1.  

آرمان دانشجو

اجتماعی

انجمن فرهنگ وسیاست

آرمان یاوری

آرمان یاوری

98.8.12

گاهنامه

 

 1.  

کادر

هنری

انجمن فرهنگ وسیاست

فاطمه فرجی

فاطمه فرجی

98.8.12

گاهنامه یک هفته تا یکسال

 

 1.  

کرنش

فرهنگی

انجمن فرهنگ وسیاست

میثم محبی

میثم محبی

98.8.12

گاهنامه یک هفته تا یکسال

 

 1.  

رزماری

فرهنگی

انجمن فرهنگ وسیاست

شیوا الهیاری

شیوا الهیاری

98.8.12

گاهنامه یک هفته تا یکسال

 

 1.  

کیان

اجتماعی فرهنگی

انجمن فرهنگ وسیاست

پوریا امینی

پوریا امینی

98.8.12

گاهنامه یک هفته تا یکسال

 

 1.  

بادگیر

اجتماعی فرهنگی

انجمن فرهنگ وسیاست

محمد نوروزی

محمد نوروزی

98.8.12

گاهنامه یک هفته تا یکسال

 

 1.  

طا ق

اجتماعی فرهنگی

انجمن فرهنگ وسیاست

حسن فرزین فر

حسن فرزین فر

98.8.12

گاهنامه یک هفته تا یکسال

 

 1.  

ترانزیستور

اجتماعی فرهنگی

انجمن فرهنگ وسیاست

زهرا طاهری نیا

زهرا طاهری نیا

98.8.12

گاهنامه یک هفته تا یکسال

 

 1.  

ترانسفور ماتور

اجتماعی فرهنگی

انجمن فرهنگ وسیاست

فاطمه محمدی ماهیدشتی

فاطمه محمدی ماهیدشتی

98.8.12

گاهنامه یک هفته تایکسال

 

 1.  

دنیای ورزش

ورزشی

انجمن فرهنگ وسیاست

محمد رضایی

محمد رضایی

98.8.12

گاهنامه یک هفته تا یکسال

 

 1.  

امروز

سیاسی اجتماعی

انجمن فرهنگ وسیاست

سید محمد حسین عربی

سید محمد حسین عربی

98.8.12

گاهنامه یک هفته تا یکسال

 

 1.  

ایمان

سیاسی اجتماعی

بهزاد کولیوند

بهزاد کولیوند

بهزاد کولیوند

98.8.12

ماهنامه

 

 1.  

صاین

سیاسی اجتماعی

مهران ذهابی نیا

مهران ذهابی نیا

مهران ذهابی نیا

98.8.12

گاهنامه سه ماه تا یکسال

آبان 98

 1.  

اکو رازی

اقتصادی علمی

سعید حشمتی

سعید حشمتی

سعید حشمتی

98.8.12

گاهنامه یک هفته تا یک ترم

 

 1.  

پژوهشهای تجربی مهندسی عمران

علمی

انجمن علمی دانشجویی عمران

امیر محمدی ارگنه

محمد سبزی

98.8.12

گاهنامه یک ماه تا یکسال

 

 1.  

مصالح در مهندسی عمران

علمی

انجمن علمی مهندسی عمران

حمید سبزی

امیر محمدی ارگنه

98.8.12

گاهنامه یک ماه تا یکسال

 

 1.  

عمرانیک

علمی

انجمن علمی عمران

محمد جلیلی

فریدون گمار

98.8.12

گاهنامه یک ماه تا یکسال

 

 1.  

راهسازی

علمی

انجمن علمی عمران

فریدون گمار

محمد جلیلی

98.8.12

گاهنامه یک ماه تا یکسال

 

 1.  

تیر آهن

علمی

انجمن علمی عمران

علی قربانی

علیرضا خانه باد

98.8.12

گاهنامه یک ماه تا یکسال

 

 1.  

بلوک

علمی

انجمن علمی عمران

علیرضا خانه باد

علی قربانی

98.8.12

گاهنامه یک ماه تا یکسال

 

 1.  

کانکس

علمی

انجمن علمی عمران

مهدی خانی

مهدی خانی

98.8.12

گاهنامه یک ماه تا یکسال

 

 1.  

باغ نظر

علمی

انجمن علمی عمران

سودا پیری

سودا پیری

98.8.12

گاهنامه یک ماه تا یکسال

 

 1.  

نوبل

علمی

فرشته عبدی

فرشته عبدی

مروارید دارابی کلاره

98.8.12

گاهنامه یک ماه تا یکسال

 

 1.  

اویلر

علمی

مروارید دارابی کلاره

مروارید دارابی کلاره

فرشته عبدی

98.8.12

گاهنامه یک ماه تا یکسال

 

 1.  

مهندسی پزشکی

علمی

مریم کهیار پور

مریم کهیار پور

مریم کهیار پور

98.8.12

گاهنامه یک هفته تا یکسال

 

 1.  

کارآفرین

علمی فرهنگی

مهتاب مرتضایی

مهتاب مرتضایی

فاطمه پروین

98.8.12

گاهنامه یک ماه تا یکسال

 

 1.  

سیستم های اطلاعاتی

علمی

فاطمه پروین

فاطمه پروین

مهتاب مرتضایی

98.8.12

گاهنامه یک ماه تا یکسال

 

 1.  

زندگی سبز

اجتماعی فرهنگی

کانون امید اجتماعی

میدیا مرادی

میدیا مرادی

98.8.12

گاهنامه یک ماه تا یکسال

 

 1.  

نبض امید

اجتماعی فرهنگی

کانون امید اجتماعی

شبنم شهابی

شبنم شهابی

98.8.12

گاهنامه یک ماه تا یکسال

 

 1.  

اسکیس

علمی هنری

مریم زین الدینی

مریم زین الدینی

پرستو خلیل زاده وحیدی

98.8.12

گاهنامه یک ماه تا یکسال

 

 1.  

معمار روز

هنری علمی

پرستو خلیل زاده وحیدی

پرستو خلیل زاده وحیدی

مریم زین الدینی

98.8.12

گاهنامه یک ماه تا یکسال

 

 1.  

ادیسون

علمی

محمد امین رنجبر

محمد امین رنجبر

محمد امین رنجبر

98.8.12

گاهنامه یک ماه تا یکسال