• پشتیبانی و حمایت و اجرای برنامه های فرهنگی، اجتماعی و هنری در چارچوب آئین نامه ها و ضوابط موجود
 • پشتیبانی و حمایت از طرح­ های فوق برنامه فرهنگی، اجتماعی، علمی و هنری اساتید و دانشجویان
 • حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از انجمن ­های علمی-دانشجویی بر مبنای نقشه ­راه نسل دوم انجمن­ های علمی
 • تقویت و تشکیل منظم جلسات «کمیته حمایت و نظارت بر انجمن­ های علمی» و ضبط، ثبت و مستند­سازی مصوبات آن
 • تقویت و پشتیبانی ستادی، اجرایی و مالی از برگزاری کرسی­ های آزاد اندیشی مورد نظر دانشگاه
 • توانمند­سازی فعالین فرهنگی و اجتماعی از طریق تشکیل کارگاه­های آموزشی و سخنرانی­ های فرهنگی، اجتماعی و علمی مرتبط
 • شناسایی نهادهای فرهنگی و برقراری ارتباط با این نهادها
 • احیای تعاونی­ های دانشجویی فرهنگی دانشگاه با تعامل اداره کل فرهنگی
 • حمایت و پشتیبانی فکری و اجرایی از جشنواره ­های علمی، فرهنگی، ادبی، هنری و مذهبی
 • جلب مشارکت روزافزون آحاد دانشجویان به ­ویژه نخبگان و صاحب­نظران در فعالیت ­های فرهنگی
 • تلاش برای پیوند فعالیت های فرهنگی با مسائل جامعه
 • رسیدگی و پیگیری مسائل اداری حوزه معاونت فرهنگی و ابلاغ شیوه ­نامه ­ها و آئین ­نامه­ ها و نظارت بر حسن اجرا و انجام آن­ها
 • دریافت و تنظیم اسناد مربوط به امتیازات فرهنگی اساتید گرامی و تشکیل منظم و منسجم کمیته ماده 1 (موضوع احتساب و بررسی امتیازات فرهنگی اساتید گرانقدر)