کارشناس فعالیت های دینی و قرآنی

قدسی موحدیان

شمارۀ تماس: 08334274578  داخلی 22

 

شرح وظایف:

  • تشکیل ستاد قرآن و عترت دانشگاه
  • برگزاری مسابقات سالیانه جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان (برگزاری مرحلۀ دانشگاهی و هماهنگی اعزام دانشجویان به مراحل بعدی جشنواره)
  • برگزاری برنامه های هفته قرآن و عترت دانشگاه
  • برنامه‌ریزی برگزاری جلسات و محافل قرآنی
  • تقدیر از فعالان و خادمان قرآنی
  • تشکیل گروه‌های یاوران معروف در دانشگاه در حوزۀ امر به معروف و نهی از منکر