کانون جهادعلمی بسیج دانشجویی دانشگاه رازی دومین برنامه گفتگوی زنده را با حضورمهندس محمد علی حیدری دلگرم از نیروهای فرهنگی اسبق جهاد سازندگی، با موضوع: ضرورت جهاد سازندگی در کشور  روز شنبه ۹۹.۱.23  ساعت ۲۳ شب به صورت مجازی از طریق پخش از اینستاگرام کانون جهادعلمی برگزار نمود.

پخش از اینستاگرام کانون جهاد علمی:
https://instagram.com/jahad_elmi?igshid=1m6yqjh0zl1dc

 

آخرین اخبار