11 04 2020
335

دومین برنامه گفتگوی زنده با موضوع «ضرورت جهاد سازندگی در کشور» برگزار شد.

کانون جهادعلمی بسیج دانشجویی دانشگاه رازی دومین برنامه گفتگوی زنده را با حضورمهندس محمد علی حیدری دلگرم از نیروهای فرهنگی اسبق جهاد سازندگی، با موضوع: ضرورت جهاد سازندگی در کشور  روز شنبه ۹۹.۱.23  ساعت ۲۳ شب به صورت مجازی از طریق پخش از اینستاگرام کانون جهادعلمی برگزار نمود.

پخش از اینستاگرام کانون جهاد علمی:
https://instagram.com/jahad_elmi?igshid=1m6yqjh0zl1dc

 

آخرین اخبار