1399/10/11

کانون همیاران سلامت دانشگاه رازی  کارگاه برخط «فن بیان و راه تقویت آن» را روز پنجشنبه 11 دی ماه 1399 با تدریس دکتر نیره مردی از مشاورین مرکز مشاوره برگزار نمود.

این برنامه چهارمین کارگاه از سلسله کارگاه های آنلاین مهارت های زندگی دانشجویی می‎‌باشد که پیش از این نیز کارگاه مهارت نه گفتن برگزار گردید.

آخرین اخبار