از سلسله نشست­ های هم ­اندیشی استادان، نشست «کرونا و آیندۀ دانشگاه در ایران» با سخنرانی دکتر نعمت­ اله فاضلی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، روز پنجشنبه 1399.2.18 ساعت 15 الی 17 به صورت مجازی به نشانی  http://vc5.razi.ac.ir/rrs4zo24e827  برگزار می شود.

 

 

آخرین اخبار