پایگاه تحلیلیِ فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه تحت عنوان «نامۀ فرهنگ رازی» روز سه شنبه 99.2.23 کار خود را آغاز کرد.

این نشریه برای اطلاع رسانی و ارائۀ گزارش ها، تحلیل ها و اخبار فرهنگی و اجتماعی جامعۀ دانشگاهی و با هدف ارتقای سطح آگاهی های فرهنگی- اجتماعی با نگاه به موضوعات روز جامعه به صورت الکترونیکی منتشر می شود.

جهت ورود به سامانۀ نشریه «نامۀ فرهنگ رازی» اینجا کلیک نمایید.

آخرین اخبار