306

اجرای طرح کمک های مؤمنانه در روز عاشورا

هیئت محبان اهل بیت(ع) دانشگاه رازی در راستای طرح کمک های مؤمنانه، در روز عاشورا اقدام به توزیع گوشت قربانی در بین خانواده های نیازمند حاشیۀ شهر کرمانشاه نمود. 

 

 

شناسه : 1014028

آخرین اخبار