نمایشگر دسته ای مطالب

اعلام نتیجۀ نهایی انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل
اعلام نتیجۀ نهایی انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل
انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه رازی به صورت مجازی در روز دوشنبه 16 فروردین ماه 1400 از ساعت 8 الی 22 در سامانۀ جامع امورفرهنگی دانشگاه رازی برگزار گردید، که نتیجۀ نهایی انتخابات به شرح ذیل اعلام می گردد. ...
فراخوان ششمین انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل
فراخوان ششمین انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل
ششمین انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه رازی، برای اولین بار در کشور به صورت مجازی برگزار می گردد. زمانبندی انتخابات: آخرین مهلت عضویت در مجمع عمومی: 2 اسفند ماه 1399 ثبت نام نامزدهای شورای مرکزی: 12...