فراخوان همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی

فراخوان همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی


اولین همایش ملی «تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورت، مبانی و راهکارها» با هدف بررسی ابعاد مختلف نظری و عملیِ فضای اجتماعی واسط میان نهادهای تولیدکنندۀ دانش و عموم شهروندان و نقش آن در کارآمد کردن پژوهش‌ها و دستاوردهای دانشگاهی، برگزار می شود.
محورهای همایش:
چیستی و انواع فضای اجتماعی و عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری و تقویت آن
رویکردهای نظری گوناگون به تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
شاخص‌های ارزیابی میزان پیوند نظام دانشگاهی و جامعه
بررسی و تحلیل وضعیت فعلی پیوند میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در ایران
بررسی و تحلیل نمونه‌های موفق بین‌المللی در برقراری پیوند میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
الگویابی و ارائۀ سازوکارهای تقویت ارتباط میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در ایران
نقش گفت‌وگوهای اجتماعی در ارتقای سرمایه اجتماعی در نظام‌ دانشگاهی
ظرفیت‌ها و خلأهای اسناد بالادستی کشور در راستای تعامل دانشگاه و جامعه
رویکرد تاریخی به مقوله ارتباط دانشگاه و فضای اجتماعی
نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در تقویت ارتباط دانشگاه با فضای اجتماعی

زمان ارسال چکیده مقالات: دوشنبه 10 دی ماه 1397

زمان برگزاری همایش: دوشنبه 29 بهمن ماه 1397

آدرس ایمیل (ارسال چکیده مقالات): uni.publicspace@gmail.com

شماره تماس: 88036144 – 021 داخلی 206 و 209و 211