رویداد ایده مارکت - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رویداد ایده مارکت

رویداد ایده مارکت


اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالوژی کشور با همکاری باشگاه نوآوری و توسعه «رویداد ایده مارکت» را در راستای حمایت هر چه بیشتر از ایده پردازان و مبتکرین تجاری سازی؛ با دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه های مختلف در تاریخ 26 آبان ماه 1398 در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می کند.

نشانی وب سایت: iidclub.com

آخرین مهلت ارسال آثار: اول آبان 1398