نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه جمع بندی و رفع اشکال درس استاتیک

برگزاری کارگاه جمع بندی و رفع اشکال درس استاتیک


برگزاری کارگاه جمع بندی و رفع اشکال درس استاتیک

با توجه به نیاز و درخواست دانشجویان در جهت رفع اشکال و ابهاماتی که در طول ترم برای آنها بوجود آمده، همچنین تقویت در دروس پایه ای که تا پایان دوران تحصیل در اکثر رشته های مهندسی با آن سر و کار دارند. از جمله این دروس درس استاتیک می باشد، لذا انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی کارگاهی را با این عنوان و در طی چهار جلسه که مدرس آن نیز جناب آقای مهندس یوسف احمدی بود، برگزار نمود.