نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سومین برنامه از سلسله نشست های «ره دانش»

برگزاری سومین برنامه از سلسله نشست های «ره دانش»


برگزاری سومین برنامه از سلسله نشست های «ره دانش»

دانشگاه کاشان، سومین برنامه از سلسله نشست های "ره دانش"را با موضوع "بررسی ابعاد حقوقی ترور دانشمندان هستهای" برگزار می نماید.

عنوان دوره: بررسی ابعاد حقوقی ترور دانشمندان هسته ای 

مدرس: دکتر عباس زراعت، استاد تمام دانشگاه کاشان 

روز و تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۱ بهمن ماه 1399

ساعت برگزاری: ۱۰ تا ۱۲ 

لینک ثبت نام: 

Ertebatatefarhangi.kashanu.ac.ir/fa/form/471

مهلت ثبت نام: ۲۸ دی ماه ۱۳۹۹