برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی سراب نیلوفر - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی سراب نیلوفر

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی سراب نیلوفر


به مناسبت هفته خوابگاه های دانشجویی، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی اردوی فرهنگی تفریحی سراب نیلوفر را ویژه دانشجویان دختر خوابگاهی در تاریخ پنجشنبه 98.2.5 برگزار می نماید.

علاقمندان جهت ثبت نام می توانند به رابطین فرهنگی خوابگاه های دانشجویی مراجعه نمایند.

هزینه اردو: 15000 تومان

ساعت حرکت از درب خوابگاه های دانشجویی: 8:30 صبح