اطلاعیه جدید اعزام دانشجویان به سینما - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه جدید اعزام دانشجویان به سینما

اطلاعیه جدید اعزام دانشجویان به سینما


امورفرهنگی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه برگزار می کند:

380 نفر از دانشجویان دانشگاه جهت اکران فیلم سینمایی: شبی که ماه کامل شد، در روز پنجشنبه 98.3.23 به سینما فرهنگ کرمانشاه اعزام شدند.

اعزام دانشجویان به سینما فرهنگ 

نام فیلم: تگزاس 2

زمان: پنجشنبه 98.3.30

ساعت حرکت سرویس: 18:50 درب خوابگاه های دانشجویی

هزینه بلیط: 2000  تومان

دانشجویان می توانند جهت تهیه بلیط به رابطین فرهنگی خوابگاه های دانشجویی مراجعه نمایند.