1084
بسیج دانشجویی دانشگاه برگزار کرد.

برگزاری ایستگاه صلواتی به مناسبت میلاد امام رضا(ع)

بسیج دانشجویی دانشگاه رازی به مناسبت میلاد امام علی بن موسی الرضا(ع) روز شنبه 21 خردادماه ایستگاه صلواتی در دانشکده های علوم اجتماعی، کشاورزی و نفت و پتروشیمی برگزار کرد.

آخرین اخبار