1132
گرامیداشت حماسۀ فتح خرمشهر

بازدید دانشجویان از موزۀ دفاع مقدس

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی به مناسبت گرامیداشت فتح خرمشهر و یاد و خاطرۀ شهیدان دفاع مقدس، دانشجویان دختر را روز دوشنبه 9 خردادماه 1401 به موزۀ دفاع مقدس کرمانشاه اعزام نمود.

آخرین اخبار