1334
به‌مناسبت هفتۀ خوابگاه‌های دانشجویی

اعزام دانشجویان دختر به سینما

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی به‌مناسبت هفتۀ خوابگاه‌های دانشجویی دانشجویان دختر خوابگاهی را روز دوشنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال جاری به سینما اعزام نمود.

دانشجویان فیلم کمدی «شادروان» را در یک نوبت مجزا (ویژۀ دانشگاه رازی) در سینما آزادی مشاهده کردند.

 

آخرین اخبار