7762
انجمن علمى دانشجويى فيزيولوژى ورزشى دانشگاه رازى برگزار می‌کند:

سمينار آموزشى How to apply?

انجمن علمى دانشجويى فيزيولوژى ورزشى دانشگاه رازى
با همكارى انجمن هاى علمى دانشجويى علوم ورزشى
🔹دانشگاه سمنان
🔹دانشگاه كردستان
🔹دانشگاه گيلان
🔹دانشگاه شهيد بهشتى
🔹دانشگاه تبريز
🔹دانشگاه حكيم سبزوارى
برگزار مى كند:

سمينار آموزشى:
How to apply?
آشنايي با نحوه اپلاى و گرفتن پذيرش در دانشگاه هاى كانادا


سخنران: جناب آقاى مهدى احمديان

فلوشيپ و دانشجوى دكترى فيزيولوژى ورزشى دانشگاه بريتش كلمبياى كانادا(UBC)


تاريخ برگزارى: شنبه ٨ آبان١٤٠٠
٣٠ اكتبر٢٠٢١
 

زمان برگزارى:٢١ به وقت ايران


شرکت برای عموم علاقمندان رایگان مى باشد.


ظرفيت محدود


📋ثبت نام از طريق:

b2n.ir/j62554

 

آخرین اخبار