اولین جلسۀ «کمیتۀ دانشجویی و دانشگاهیان ستاد دهۀ فجر» استان کرمانشاه در سال 1400 به ریاست دانشگاه رازی روز چهارشنبه 29 دی ماه 1400 در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی با حضور معاونان و مدیران فرهنگی دانشگاه های استان برگزار شد.

در این جلسه مقرر گردید مسابقات ورزشی «جام فجر»، جشنوارۀ فرهنگی و هنری فجر 43، نشست های گفتگو محور، برپایی غرفه در مسیر راهپیمایی 22 بهمن و ... به صورت استانی با مشارکت دانشگاه های استان برگزار شود.

 

 

آخرین اخبار