487
بسیج دانشجویی دانشگاه رازی برگزار کرد.

بازدیدعلمی از صنایع پتروشیمی بیستون

بسیج دانشجویی دانشگاه رازی بازدید علمی از صنایع پتروشیمی بیستون را با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان در روز دوشنبه 11 بهمن ماه 1400 برگزار کرد. 

این بازدید در ادامه برگزاری سمینار تخصصی طرح راهیان پیشرفت بود؛ که پیشتر در 13 دی ماه 1400 در دانشگاه رازی برگزار شده بود.

 

همچنین این بازدید همراه بود با ارائه توضیحات توسط:

جناب آقای مهندس علی ناصری، رئیس محترم مهندسی فرآیند و برنامه ریزی و کنترل تولید شرکت و جمعی از همکاران ایشان


 

آخرین اخبار