2579
در اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی

افتخارآفرینی دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه رازی

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ‌های جداگانه‌ای برای سه دانشجوی دانشگاه رازی صادر کرد.

 

مهندس محمدهادی عسکری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر شورای حمایت و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی ابلاغ‌های جداگانه‌ای برای سه دانشجوی دانشگاه رازی صادر کرد.

انتصاب دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه های کشور


 

مهندس محمدهادی عسکری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر شورای حمایت و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی، طی ابلاغی آرمین امیریان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فيزيولوژي ورزشي گرايش فعاليت بدني و تندرستي دانشگاه رازی را به‌عنوان «دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم ورزشی» منصوب کرد.

 

انتصاب دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی زبان های خارجی


 

مهندس محمدهادی عسکری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر شورای حمایت و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی، طی ابلاغی شادی آریامنش دانشجوی مقطع کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه رازی را به‌عنوان «دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی زبان های خارجی» منصوب کرد.

 

انتصاب عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی زبان­‌های خارجی 


 

همچنین کوثر بهرامی تبار دانشجوی دانشگاه رازی به‌عنوان عضو شورای مرکزی اتحادیه زبان­‌های خارجی کشور انتخاب شد.

مهندس محمدهادی عسکری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر شورای حمایت و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی، طی ابلاغی کوثر بهرامی تبار دانشجوی مقطع کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه رازی را به‌عنوان «عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی زبان های خارجی» منصوب کرد.

آخرین اخبار