سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان - معاونت فرهنگی

مرحله دانشگاهی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از ششم لغایت هشتم اسفندماه برگزار شد.

این جشنواره با حضور ۲۰۰ داوطلب از دانشگاه رازی در دو بخش کتبی و آوایی در دو گروه خواهران و برادران در حسینیه خوابگاه شهید اشرفی(ره) دانشگاه برگزار شد.

 

بخش کتبی مرحله دانشگاهی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور در رشته های معارفی و حفظ  روز دوشنبه ۹۷.۱۲.۶ در دانشکده فنی مهندسی برگزار شد.

 

بخش آوایی نیز در رشته‌های (تحقیق، ترتیل، اذان، تواشیح، دعا و مناجات خوانی) در تاریخ سه شنبه ۹۷.۱۲.۷ ویژه خواهران و چهارشنبه ۹۷.۱۲.۸ ویژه برادران در حسینیه خوابگاه شهید اشرفی برگزار شد.