14 02 2021
350

سلسله وبینارهای علمی «جایگاه هندسه و ریاضیات در عرصۀ معماری، شهرسازی و هنرهای وابسته شهرسازی»

1399/12/4-18

انجمن علمی مهندسی معماری با همکاری انجمن های علمی دانشجویی ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه رازی و خانۀ ریاضیات کرمانشاه، سلسله وبینارهای علمی «جایگاه هندسه و ریاضیات در عرصۀ معماری، شهرسازی و هنرهای وابسته شهرسازی» را برگزار می نماید. 

 

زمان: 4 لغایت 18 اسفند ماه 1399

آخرین اخبار