ردیف

عنوان

زمینه نشر

صاحب امتیاز

مدیر مسئول

سردبیر

1

آذرخش

علمی

امیرمحمد شهبازی

امیرمحمد شهبازی

امیرمحمد شهبازی

2

قرمیسن

علمی

انجمن علمی تاریخ

بنفشه قاسمی

روح الله بختیاری

3

صنعت ساختمان

علمی

انجمن مهندسی عمران

سیده فائزه حسن زاده منفرد

شورای سر دبیری

4

همای رنج

علمی

محمد سجاد صیدی

محمد عطا آقایی

منا ابو الفتحی

5

lantern

علمی فرهنگی

انجمن علمی زبان وادبیات انگلیسی

آرمین امیریان

گلاله کمانگرپور

6

رُگا

علمی

انجمن علمی دانشجویان ریاضی

محدثه باوند پور

ساحل نانسی

7

حریم

سیاسی فرهنگی مذهبی

زهرا زمانی

زهرا زمانی

زهرا زمانی

8

مسیر آرامش

فرهنگی اجتماعی

هانیه گودرزی

هانیه گودرزی

هانیه گودرزی

9

شکرانه

فرهنگی

سعادت یاوری

سعادت یاوری

سعادت یاوری

10

سیمرغ

سیاسی اجتماعی فرهنگی

مهسا کریمی

مهسا کریمی

مهسا کریمی

11

قند وپند

اجتماعی فرهنگی

فاطمه خوش طینت

فاطمه خوش طینت

فاطمه خوش طینت

12

آراء

سیاسی اجتماعی فرهنگی

امیر همدانی کلاهیان زاد

امیر همدانی کلاهیان زاد

امیر همدانی کلاهیان زاد

13

دکتر سلام

اجتماعی

کوثر حیدری

کوثر حیدری

کوثر حیدری

14

فهیم

فرهنگی اجتماعی

فهیمه حصاری

فهیمه حصاری

فهیمه حصاری

15

عرش و فرش

فرهنگی اجتماعی

نسیبه واثقیان یار

نسیبه واثقیان یار

نسیبه واثقیان یار

16

فرخ شاد

اجتماعی فرهنگی

جاوید کرمانی

جاوید کرمانی

جاوید کرمانی

17

گفتگو

فرهنگی سیاسی اجتماعی

انجمن فرهنگ و سیاست رازی

عباس سپیده دم

عباس سپیده دم

18

شما

صنفی

محمد رضا اکبری

محمد رضا اکبری

محمد رضا اکبری

19

امید

سیاسی فرهنگی

انجمن فرهنگ وسیاست

مجتبی شجایی

مجتبی شجایی

20

شیوا

فرهنگی اجتماعی

محمدرضا شکوهی

رضا دریکوند

رضا دریکوند

21

روژان

فرهنگی اجتماعی( کردی فارسی)

علی علیزاده

علی علیزاده

علی علیزاده

22

کانون کارآفرینان

فرهنگی

لقمان علی محمدیان

لقمان علی محمدیان

بهاره حمیدی نسب

23

سرو آزادی

سیاسی اجتماعی

پوریا تخته چیان

پوریا تخته چیان

پوریا تخته چیان

24

رخش

سیاسی اجتماعی فرهنگی

سید حسن محفوظی موسوی

سید حسن محفوظی موسوی

سید حسن محفوظی موسوی

25

مغز وشناخت

علمی

محمد شفیعی

محمد شفیعی

مهین ویسمرادی

26

اتحاد

فرهنگی سیاسی

امیر حسین سامری

جاوید کرمانی

عارف قشقایی

27

همایون

سیاسی اجتماعی فرهنگی

کامیاب فرهادی

کامیاب فرهادی

کامیاب فرهادی

28

سلامت

علمی

میلاد بغرا

میلاد بغرا

میلاد بغرا

29

اسرا

سیاسی فرهنگی اجتماعی

جامعه اسلامی دانشجویان

فاطمه یاوری

فاطمه یاوری

30

رزگار

فرهنگی ادبی اجتماعی(فارسی کردی)

تورج مهدی

نرگس خاتمی

نرگس خاتمی

31

پناد

علمی

مهدی جلیلیان

مهدی جلیلیان

مهدی جلیلیان

32

امید روشن

سیاسی فرهنگی

امیرحسین سامری

امیرحسین سامری

امیرحسین سامری

33

خاک دانه

علمی

گروه علوم مهندسی خاک

علی اشرف امیری نژاد

محمد اکبری

34

خیال

فرهنگی اجتماعی سیاسی

محمدعلی دشتی پور

محمد علی دشتی پور

محمد علی دشتی پور

35

نوپر

علمی

انجمن علمی مهندسی شیمی

محمد پورمقبلان

صفورا صادقی

36

بهمن

سیاسی اجتماعی فرهنگی

بهناز کیانی

بهناز کیانی

بهناز کیانی

37

بیداری

فرهنگی سیاسی

مرتضی حسینی پور

مرتضی حسینی پور

مرتضی حسینی پور

38

فرهنگ دانشجو

سیاسی فرهنگی

ارسلان ویسی

رسلان ویسی

رسلان ویسی

39

کاغذ اخبار

سیاسی اجتماعی فرهنگی

آرش شهبازیان

آرش شهبازیان

آرش شهبازیان

40

دیالکتیک

سیاسی اجتماعی فرهنگی

سعید خوانچه زر

سعید خوانچه زر

سعید خوانچه زر

41

برگ

علمی

انجمن علمی دانشجویی حفظ  محیط زیست زاگرس

سیمین دخت امدادی

سیمین دخت امدادی

42

مبتکران دام وطیور

علمی

انجمن علمی دانشجویان علوم دامی

علی محمودی

نسترن سرور شعبان آبادی

43

موج

اجتماعی فرهنگی

پدرام عشقی نوکورانی

پدرام عشقی نوکورانی

پدرام عشقی نوکورانی

44

راه نو

فرهنگی سیاسی اجتماعی

مهران امیری

محمد سعید میری

محمد سعید میری

45

نغمه

فرهنگی اجتماعی

نرگس بر اندیشه

نرگس بر اندیشه

نرگس بر اندیشه

46

روانشناسی سلامت

علمی

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت

امیر سنجابی

امیر سنجابی

47

مسیر سبز

علمی

خدیجه رضایی

خدیجه رضایی

امیر سنجابی

48

دید بان

اقتصادی اجتماعی

حسام جافری

حسام جافری

حسام جافری

49

حرکت

علمی

فائزه خدادادی

فائزه خدادادی

سارا سرانی

50

به رنگ علم

علمی فرهنگی

انجمن علمی مهندسی شیمی

صفورا صادقی

علی مالمیر

51

اختر

سیاسی اجتماعی فرهنگی

مریم ایده پور

مریم ایده پور

مریم ایده پور

52

طراوت

علمی

انجمن گیاه پزشکی

اسماء پرنوره

اسماء پرنوره

53

ربورازی

علمی

مسلم نوری

مسلم نوری

علی خسروی

54

دوک

علمی

امیر محمد طالبی

امیر محمد طالبی

رافعه محبت

55

مکا نشر

علمی

میلاد مولائی

حمزه فتاحی

رسول ویسی

56

دیپلمات

علمی

انجمن علمی علوم سیاسی

محمد باقر داود پور

سجاد شیرمحمدی

57

موفقیت

فرهنگی اجتماعی

نازنین وکیلی امینی

نازنین وکیلی امینی

نازنین وکیلی امینی

58

توربو شارژر

علمی

رامتین مصلحت

رامتین مصلحت

رامتین مصلحت

59

لقمان

فرهنگی

فرزانه ارغوانی

فرزانه ارغوانی

فرزانه ارغوانی

60

افق روشن

فرهنگی

علی نیکخواه قمصری

علی نیکخواه قمصری

علی نیکخواه قمصری

61

مکانیک

علمی

انجمن علمی مهندسی مکانیک

رضا مولوی

رضا مولوی

62

گذرگاه ذهن

علمی

انجمن علمی روانشناسی

مهین ویسمرادی

سیده دلنیا میری

63

پایا

علمی

روژین خانی

روژین خانی

روژین خانی

64

گردانش

سیاسی اجتماعی فرهنگی

افسانه خشنود کیا

افسانه خشنود کیا

افسانه خشنود کیا

65

توسعه پایدار

علمی

لاله امیری

لاله امیری

لاله امیری

66

کلیشه

علمی اجتماعی فرهنگی

انجمن علمی جامعه شناسی

آرش شهبازیان

آرش شهبازیان

67

سوره

سیاسی اجتماعی فرهنگی

بسیج دانشجویی

سید حسام الدین جنید

سید حسام الدین جنید

68

صفیر

فرهنگی اجتماعی سیاسی

رضا صالحی

رضا صالحی

رضا صالحی

69

مسیر

فرهنگی اجتماعی سیاسی

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

پویان کریمی

پویان کریمی

70

راز مه  

سیاسی اجتماعی

احمد عباسی فشمی

احمد عباسی فشمی

احمد عباسی فشمی

71

تفکر

اجتماعی فرهنگی

پیام علمدار زاده

پیام علمدار زاده

پیام علمدار زاده

72

The erudite

علمی

انگلیسی

احسان کشاورز

احسان کشاورز

احسان کشاورز

73

سمر

ادبی

سیده شکوفه سجادیان

سیده شکوفه سجادیان

سیده شکوفه سجادیان

74

معیشت

اجتماعی

صبا اسدی

صبا اسدی

صبا اسدی

75

آفتاب

سیاسی اجتماعی فرهنگی

حسین شهروئی

حسین شهروئی

حسین شهروئی

76

جامعه

سیاسی اجتماعی فرهنگی

مهراب سیف پور

مهراب سیف پور

مهراب سیف پور

77

تصویر

 

کانون فیلم وعکس

نیکتا صالحی

نیکتا صالحی

78

دامپزشکان

علمی

امیر حسین مصلحی

عارف قشقایی

فاطمه دارستانی

79

حکمت

اجتماعی و سیاسی

محمد مهدی کیخا

محمد مهدی کیخا

محمد مهدی کیخا

80

علم ورزش تندرستی

علمی

انجمن علمی علوم ورزشی

پروین آقا بیگی

پروین آقابیگی

81

موذن

فرهنگی تربیتی

بسیج دانشکده فنی

مائده رفیعی نژاد

مائده رفیعی نژاد

82

صبح

اجتماعی فرهنگی سیاسی

سینا یاری

سینا یاری

سینا یاری

83

قانون

فرهنگی اجتماعی سیاسی

سهیل امانی پور

سهیل امانی پور

سهیل امانی پور

84

انذار

فرهنگی

نیلوفر پامی

نیلوفر پامی

مریم یلوه

85

گندم

علمی

نازنین پامی

نازنین پامی

سحر نیک جو

86

آفتابگردان

علمی

انجمن علمی دانشکده کشاورزی سنقر

شعله لطفی

شعله لطفی

87

صدرا

علمی ادبی

سیده میترا سیدی

سیده میترا سیدی

سیده میترا سیدی

88

خاتون

مذهبی فرهنگی

راضیه ده نویی

راضیه ده نویی

راضیه ده نویی

89

هدف

علمی مدیریت

حدیث خلیلی

سعیده اسلامی فرسانی

فریماه احمدی بابادی

90

سیلیکون

علمی

انجمن علمی برق

جنید شیانی فر

لادن آشتیانی

91

خرداد

سیاسی فرهنگی اجتماعی

سید محمد حسین عربی

سید محمد حسین عربی

سید محمد حسین عربی

92

زن

فرهنگی اجتماعی سیاسی

فاطمه حمیدی

فاطمه حمیدی

فاطمه حمیدی

93

متافیزیک

علمی تخصصی

انجمن علمی فلسفه

مریم تاج میر

پرستو رسولی جمور

94

فرهنگ

فرهنگی اجتماعی

کانون مطالعات فرهنگی

اشکان خانی

اشکان خانی

95

چرخدنده

علمی

امیر حسین گودرزی

امیر حسین گودرزی

امیر حسین گودرزی

96

آراز

فرهنگی اجتماعی سیاسی

کژال یوسفی

کژال یوسفی

کژال یوسفی

97

قلم

 

انجمن فرهنگ وسیاست

رضا پورگیر

رضا پور گیر

98

پیچش

علمی

انجمن علمی دانشجویان مهندسی عمران

عیسی ابتهاج

سیده فائزه حسن زاده

99

تدبیر

 

طارق کعب

مرتضی سبزواری

مرتضی سبزواری

100

جهاد علمی

 

بسیج دانشجویی

امید کرم اللهی

امید کرم اللهی

101

رهاورد

علمی

امیرحسین کریمی نژاد

امیرحسین کریمی نژاد

فرزانه حیدری

 

102

عدالت اسلامی

سیاسی

علی سبزی گرمیانه

توحید حاجتی چشمه گچی

توحید حاجتی چشمه گچی

103

بهار

سیاسی

حسین سالمند بیجاری

حسین سالمند بیجاری

محمدرضا کنعانی

104

ژئو مکانیک نفت

علمی

انجمن علمی ژئومکانیک نفت

علی مالمیر

محمد پورمقبلان

105

صفر و یک

علمی

انجمن علمی علوم کامپیوتر

بهاره کرمی

بهاره کرمی

106

هور

علمی

محمد حسام کهزادی

محمد حسام کهزادی

محمد حسام کهزادی

107

ژئوتکنیک

علمی

رضا فرجی

رضا فرجی

رضا فرجی

108

تنجش

علمی

سپهر الماسی

سپهر الماسی

سپهر الماسی

109

کارآفرینان

علمی

معین سلیمانی

معین سلیمانی

سینا جوادی

110

انعکاس

صنفی

شورای صنفی

اشکان احمدی

امیر نامداری

111

مهر وماه

اجتماعی فرهنگی

کانون هلال احمر

یگانه کاوه

امیرنامداری

112

عمار

فرهنگی مذهبی

هیئت محبان اهل بیت ( علیه السلام)

محمد شکری مقدم

محمد شکری مقدم

113

آسمان

(صوتی)

اجتماعی فرهنگی

هانیه معیری منش

هانیه معیری منش

هانیه معیری منش

114

گویا

( صوتی)

اجتماعی فرهنگی

مهردادباقری

مهردادباقری

مهردادباقری

115

ترنم مهر

(سایت)

اجتماعی

رضا صالحی 

رضا صالحی

رضا صالحی

116

ققنوس

سیاسی

بسیج دانشجویی دانشکده فنی

محمد قربانی

محمد قربانی

117

کیمیا

علمی

انجمن علمی شیمی

هانیه فلاح

هانیه فلاح

118

ترمه

علمی

انجمن علمی مهندسی نساجی

زهره خزاعی

هاجر شریفی

119

رویش

علمی

یاسین نوروزی

یاسین نوروزی

یاسین نوروزی

120

محیا

سیاسی

بسیج دانشجویی

طارق کعب

طارق کعب

121

پنجره

سیاسی

محمد ابراهیم اسکافی

محمد ابراهیم اسکافی

حمد ابراهیم اسکافی

122

آرمان

سیاسی

امیرحسین ترابی

امیرحسین ترابی

امیرحسین ترابی

123

کوثر

مذهبی

زهرابیات

میترا زمانیان

زهرابیات

124

صادق

سیاسی

احمد فرهادی

احمد فرهادی

احمد فرهادی

125

سره

علمی

روابط عمومی دانشگاه

دکتر علیرضا مرادی

دکتر علیرضا مرادی

126

امتداد

اجتماعی

ساحل ابراهیمی

ساحل ابراهیمی

ساحل ابراهیمی

127

گام دوم

سیاسی اجتماعی

محمد طه فراستی

محمد طه فراستی

محمد طه فراستی

128

یار مهربان

علمی

علیرضا ایازی

علیرضا ایازی

علیرضا ایازی

129

مدال

ورزشی

امیر حسین تیموری خجسته

امیر حسین تیموری خجسته

امیر حسین تیموری خجسته