1399/1/27

کانون جهادعلمی بسیج دانشجویی دانشگاه رازی سومین برنامه گفتگوی زنده را با حضور حسین بارانی فعال رسانه ای، با موضوع «بررسی عملکرد رسانه ها در مقابل گروه های جهادی» روز چهارشنبه 99.1.27 ساعت 23:15 شب به صورت مجازی از طریق پخش از اینستاگرام کانون جهادعلمی برگزار نمود.

 پخش از اینستاگرام کانون جهاد علمی:
https://instagram.com/jahad_elmi?igshid=1m6yqjh0zl1dc

 

آخرین اخبار