دومین جلسۀ قرارگاه شهید علم‌الهدی استان کرمانشاه در سال 1400 به ریاست دانشگاه رازی و به دبیری بسیج دانشجویی استان روز دوشنبه 29 آذرماه با حضور معاونان و مدیران فرهنگی دانشگاه‌های استان برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد مرحلۀ تئوری دورۀ آموزشی شمس (شاگردان مکتب سلیمانی) به میزبانی دانشگاه رازی ویژۀ دانشجویان دانشگا‌ه‌های استان با توجه به سهمیۀ ابلاغی برگزار شود؛ همچنین مقرر گردید اختتامیه جشنوارۀ دانشگاهیان تاریخ ساز در حسینیۀ ثارالله سپاه نبی اکرم(ص) کرمانشاه با تقدیر از برگزیدگان این جشنواره برگزار گردد.

 


 

آخرین اخبار