نام انجمن

دبیر

سال شروع فعالیت

تاریخ انتخابات

ادبیات انگلیسی

آرمین امیریان

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

ادبیات عرب

زهرا سبزواری خشکرودی

1396-97 

نیمه اول اسفند96 

ادبیات فارسی

نسرین محمدپور

 1396-97

 نیمه اول اسفند 96

آمار

آرش رشیدزاده

 1396-97

نیمه اول اسفند96 

بین رشته ای ACM

امیررضا ایرانی علی پور

 1396-97

نیمه اول اسفند 96

بین رشته ای ساختمان

اشکان والی زاده

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

بین رشته ای اتمسفر

مهی جلیلیان

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

بین رشته ای محیط زیست زاگرس

سامان رحیمی

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

بین رشته ای نخبگان

امید محمدی

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

تاریخ

بنفشه قاسمی

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

مشاوره توانبخشی 

حسنا رجبی 

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

 مشاوره شغلی

 آزاده اجرای کنگرشاهی

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

مشاور مدرسه 

 مریم جلیلیان

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

مشاوره خانواده

بهزاد بهروز

1396-97

نیمه اول اسفند 96

جامعه شناسی

سینا حکیمی نیا

1396-97

نیمه اول اسفند 96

علم و اطلاعات

نوذر قاسمی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

روانشناسی

حسن فاضل

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

روانشناسی سلامت

امیر سنجابی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

روانشناسی مغز و شناخت

محمد شفیعی خوزانی

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

علوم اقتصادی

علی بهنیا

1396-97

نیمه اول اسفند 96

علوم سیاسی

محمدباقر داودپور

1396-97  نیمه اول اسفند 96 

علوم ورزشی

رضوان عزیزی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

مدیریت ورزشی

یزدان مظفری

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

کشاورزی سنقر

محمد لطفی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

زبان شناسی همگانی

رویا تابعی

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

آموزش زبان انگلیسی

روژان خانی پور

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

زیست شناسی

محمد میری

1396-97

نیمه اول اسفند 96

ریاضی

ساحل نانسی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

نابینایان

مصیب باقری

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

فیزیک

کژال یوسفی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

مهندسی مواد و متالوژی

مهراب سیف پور

1396-97

نیمه اول اسفند 96

مهندسی مکانیک

کاوه چراغی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

علوم کامپیوتر

امید ناطقی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

مهندسی کامپیوتر

رامتین حافظی

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

مهندسی برق

جنید شیانی فر

1396-97

نیمه اول اسفند 96

مهندسی شیمی

صفورا صادقی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

مهندسی عمران

هانیه معیری منش

1396-97

نیمه اول اسفند 96

مهندسی نساجی

علی صوفی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

مهندسی معماری

فاطمه پرتویی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

معماری پایدار

روژین خانی

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

فلسفه

امیر نعمتی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

جغرافیا

علی عبدالملکی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

حقوق

حسین عباسی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

حسابداری

یزدان مرجانیان

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

کارآفرینی

احسان خسروی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

شیمی

صبا دبیریان

1396-97

نیمه اول اسفند 96

منابع طبیعی

دنیا احمدی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

ژنتیک گیاهی

یاسین نوروزی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

ژئومکانیک نفت

علی مالمیر

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

مکانیک بیوسیستم

میلاد مولایی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

ترویج و آموزش کشاورزی

زهرا کرمی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

علوم دامی

علی محمودی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

مهندسی خاک

محمد اکبری

1396-97

نیمه اول اسفند 96

گیاهپزشکی

اسما پرنوره

1396-97

نیمه اول اسفند 96

مهندسی آب

مهدی سهرابی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

دامپزشکی

امیرحسین مصلحی

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

رباتیک

احسان پورمحمد

1396-97 

نیمه اول اسفند 96

بین رشته ای هنر و ادبیات

احمدرضا برومندی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

بین رشته ای میراث صنایع دستی زاگرس

علی افضل خانی

1396-97

نیمه اول اسفند 96

بین رشته ای نجوم

سینا یاری

1396-97

نیمه اول اسفند 96

کشاورزی و کارآفرینی

لقمان علی محمدیان

1397


1397

ژئوتکنیک

رضا فرجی

1397

1397

باستان شناسی

 

 

1397

1397

سازه

فاطمه طبری

1397

1397

دانلود فرم طرح های پیشنهادی انجمن های علمی دانشجویی

دانلود فایل گزارش انجمن های علمی در اسفند ماه 1396

 

درخشش اعضای انجمن­ های دانشگاه رازی در اتحادیه انجمن­ های علمی دانشجویی کشور

 

دکتر علی اکبر محسنی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن ابراز رضایت از عملکرد مؤثّر و شایان تقدیر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه، اظهار داشت: در راستای بهره مندی هر چه بیشتر از ظرفیت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های کشور و گسترش همکاری های علمی و فرهنگی در سطوح ملی و بین المللی، اتحادیه های علمی دانشجویی متناسب با هر رشته و یا هر حوزه تخصصی تشکیل می‌شود.

وی هدف از تشکیل اتحادیه های علمی دانشجویی را بسترسازی مناسب و مطلوب برای رشد و شکوفایی بیشتر استعدادهای جوشان و پوینده اعضای انجمن های علمی، گسترش فرهنگ مشارکت، همکاری و تقویت رقابت و توسعه فعالیت های علمی گروهی در میان دانشجویان، تقویت ارتباط مؤثر و گسترده میان دانشجویان و انجمن های علمی دانشجویی با اتحادیه های علمی تخصصی در سطح کشور برشمرد.

دکتر محسنی تلاش های موفقیت آمیز اعضای انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه رازی را ارزنده و گامی مهمّ در راستای توانمندسازی و مهارت افزایی آنان دانست.

وی اسامی اعضای فعال انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه رازی را بدین شرح اعلام کرد:

«یاسین نوروزی» عضو شورای مرکزی و نائب دبیر اتحادیه علمی - دانشجویی زراعت، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی و دبیر کمیته آموزش.

«کیمیا داودی» عضو شورای مرکزی اتحادیه محیط زیست.

«جنید شیانی فر» عضو شورای مرکزی - نائب دبیر اتحادیه علمی - دانشجویی مهندسی برق سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور، دبیر کمیته اداری، مالی و دبیر دبیرخانه.

«امیررضا ایرانی علیپور» عضو شورای مرکزی و نائب دبیر اتحادیه علمی - دانشجویی مهندسی کامپیوتر و دبیر کمیته نظارت و ارزیابی.

«کاوه چراغی» عضو شورای مرکزی اتحادیه علمی-دانشجویی مهندسی مکانیک.

«کژال یوسفی» عضو شورای مرکزی و نائب دبیر اتحادیه علمی - دانشجویی فیزیک.

«فاطمه پرتویی» عضو شورای مرکزی اتحادیه علمی -دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی.