45

برگزاری سلسله نشست‌های هفتگی «جهاد تبیین»

نشست‌ها به صورت مجازی در روزهای یکشنبه هر هفته رأس ساعت 21:30 برگزار می گردد.

نشانی نشست: https://meet.quran.ac.ir/farhangi

 


 


شناسه : 4028001

آخرین اخبار