47

اعزام دانشجویان به سینما آزادی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در نظر دارد دانشجویان دختر دانشگاه را جهت اکران فیلم "بدون قرار قبلی" به سینما آزادی اعزام نماید.

 

 زمان: چهارشنبه ۲۵ خردادماه
ساعت حرکت سرویس از درب خوابگاه های دانشجویی: ۱۷:۱۰

 

هزینه بلیط سینما: ۳۵ هزار تومان
هزینه بلیط دریافتی از دانشجو: ۱۰ هزار تومان

 

دانشجویان گرامی جهت ثبت نام و دریافت بلیط به رابطان فرهنگی خوابگاه‌های دانشجویی و یا معاونت فرهنگی واقع در دانشکده معماری، طبقه دوم، اتاق ۳۰۵ مراجعه نمایند.


شناسه : 4053333

آخرین اخبار