1399/11/14-18
دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه رازی، کارگاه های آموزشی ذیل را ویژۀ بانوان هیئت علمی و غیرهیئت علمی دانشگاه رازی برگزار می کند:
 
- کارگاه آموزشی «زندگی غنی، معنادار و کامل»
▫️مدرس: دکتر محسن گل محمدیان
▫️زمان: سه شنبه ۱۴ بهمن ماه ساعت ۸:۳۰
 
- کارگاه آموزشی «تغذیه و ورزش برای سلامتی و کنترل وزن»
▫️مدرس: دکتر محمد عزیزی
▫️زمان: شنبه ۱۸ بهمن ماه ساعت ۱۰ 
 
- به صورت الکترونیکی در سامانه lms دانشگاه رازی

آخرین اخبار