1399/10/04

کانون شعر و ادب دانشگاه رازی نخستین دورۀ آموزشی «اصول و مبانی ترجمه» را با تدریس مهرداد مرادی یکی از مترجمان توانمند و باتجربه کرماشاه در روز پنجشنبه 13 آذر ماه 1399  به صورت مجازی برگزار نمود که این دوره پس از چهار جلسه در 4 دی ماه 1399 به پایان رسید.

 

آخرین اخبار