1346
با حضور جانشین بسیج دانشجویی کشور

برگزاری نشست بصیرتی دانشجویان بسیجی دانشگاه رازی

بسیج دانشجویی دانشگاه رازی نشستی را با حضور جناب آقای کیخا جانشین بسیج دانشجویی کشور، روز سه شنبه 30 فروردین ماه 1401 در سالن جلسات دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی برگزار کرد.

در این نشست که با حضور دکتر احمدی رئیس محترم دانشگاه رازی، فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی کرمانشاه و همچنین دانشجویان بسیجی دانشگاه رازی همراه بود پرسش و پاسخ دانشجویی با محوریت مطالبه گری به‌عمل آمد.

 


 

 


 

آخرین اخبار