3386
بسیج دانشجویی دانشگاه رازی برگزار کرد.

برگزاری سمینار تخصصی طرح راهیان پیشرفت

بسیج دانشجویی دانشگاه رازی با همکاری پژوهشکده رایان، سمینار تخصصی طرح راهیان پیشرفت با موضوع آشنایی با شرکت پتروشیمی بیستون کرمانشاه را  روز دوشنبه 13 دی ماه 1400 در دانشگاه رازی برگزار کرد.

در این سمینار که با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه های استان برگزار شد مهندس علی ناصری، رئیس محترم مهندسی فرآیند و برنامه ریزی و کنترل تولید شرکت و مهندس هادی اعظمی، رئیس محترم تحقیق و توسعه شرکت به ایراد سخن پرداختند. 


 

آخرین اخبار