کانون جهادعلمی بسیج دانشجویی دانشگاه رازی اولین برنامه گفتگوی زنده را با حضور محمدصادق شهبازی نویسنده و پژوهشگر مسائل سیاسی_ رسانه‌ای و دبیر اسبق اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی، با موضوع: نقش گروه‌های جهادی در مدیریت بحران کرونا  روز شنبه 99.1.16  ساعت ۲۳ شب به صورت مجازی از طریق پخش از اینستاگرام کانون جهادعلمی برگزار نمود.

آخرین اخبار