نتایج نهایی انتخابات مجازی کانون های فرهنگی که روز سه شنبه 4 آبان ماه 1400 در سامانه جامع امورفرهنگی برگزار شد، اعلام گردید.

نتایج نهایی انتخابات مجازی کانون های فرهنگی دانشجویی دانشگاه رازی نیمه دوم سال(۱۴۰۰) که روز سه شنبه 4 آبان ماه 1400 از ساعت 8 الی 22 در سامانه جامع امورفرهنگی برگزار شد، به شرح ذیل اعلام گردید:

 

کانون امید اجتماعی

رویا شریفی

کیمیا زینلی

صدف کرمی

حسنا کرمی

نیلوفر سورنی

بهاره منصوری (علی البدل)

رویا گل نظری (علی البدل)

کانون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

بهنام کریمیان

محمدمهدی زینل پور

بهزاد کولیوند

سیدمحمد حسینی

عباس آسوده

کانون مکتب الشهداء

سامان فعله گری

سینا ورمزیار

محمدمهدی شیرین بیان

علی نصر

محمدامیر سلیمانی

رامین شهبازی کوچ کله (علی البدل)

محمدرضا معینی پروانه (علی البدل)

کانون مطالعات فرهنگی

سحر رنجبر

اسما ابراهیمی

اسما مرادیانی

محمدحسین معظمی گودرزی

عرفان شیرزادی

کانون هنرهای تجسمی

مصطفی تکش

سینا نیازی قزانچی

فهیم خانی

کانون گردشگری و ایران شناسی

کردستان صالح

اسرین مرادی

محمد حسنی شافع

کانون فیلم و عکس

فائزه جهان دیده

الهه سیدبر

آیدا پناهی

حیدر راستی طلب (علی البدل)

آخرین اخبار