کرسی آزاداندیشی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کرسی آزاداندیشی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی

کرسی آزاداندیشی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی


معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی، کرسی آزاداندیشی «راه نهادینه کردن مهارت های توسعه: تمرکز بر فعالیت های فرهنگی یا تمرکز بر بازسازی ساختارها»  را ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزار می نماید.
 
زمان: دوشنبه 20 آبان ماه 1398 ساعت 10 تا 12
مکان: پردیس دانشگاه رازی، دانشکده علوم پایه، سالن شهید شهریاری
 
همراه با ارئه گواهی جهت محاسبه امتیاز فرهنگی مطابق «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه رازی»